Over Erfgoed 2.0

Erfgoed 2.0 is een onafhankelijk kennisnetwerk voor professionals in de erfgoedsector en andere in erfgoed geïnteresseerden. We geven veel aandacht aan vernieuwende inzichten, praktische tips en experimenten in het erfgoed. Maar ook voor maatschappelijke en beeldbepalende onderwerpen als inclusie, diversiteit, dekolonisatie, gender, participatie, educatie, ondernemerschap, technologie & media, creatieve industrie en aanpalende gebieden. Hierin staan sociale interactie, dialoog en veranderende maatschappelijke context centraal; erfgoed als middel en als proces. Daarom noemen we het met een knipoog ‘hedendaags dynamisch erfgoed’.

Netwerk
Dit weblog, de bijbehorende LinkedIn groep, op Twitter en de kennisbank met publicaties en presentaties op Slideshare, zijn belangrijke pijlers van het netwerk. Zo zijn we verbonden met veel experts en expertise. De belangrijkste pijler wordt dan ook gevormd door de auteurs die bijdragen aan dit weblog en de lezers die al dan niet met hun commentaar de waarde van dit weblog vergroten.
Binnen het netwerk staan uitwisseling van kennis en (praktijk)ervaring centraal. Zo maakt Erfgoed 2.0 ontwikkelingen, ervaringen, discussies, tips en ’best practices’ op het gebied van erfgoed, publieksparticipatie en nieuwe media beschikbaar voor de sector en stuurt aan op crossovers tussen verschillende sectoren. Zo willen we dat de hele sector profiteert van de kennis en ervaring die voorhanden is en daardoor levensvatbaar blijft; in veelzijdigheid en oorspronkelijkheid.

Erfgoed 2.0 is nauw verbonden met ErfgoedZaak, ErfgoedNieuws, Collectiewijzer en Inheritage.eu. Al deze kanalen / netwerken worden beheerd door Stichting E30, die zich sterk maakt voor meer professionalisering, innovatie, transities en ondernemerschap in de erfgoedsector, die daarmee als broedplaats voor de toekomst dienst kan doen.

Hoe werkt het netwerk?
Door de leden van het netwerk en door de redactie wordt nieuws, informatie en praktijkervaring verzameld en becommentarieerd. Ontwikkelingen op het gebied van museologie, (museum) educatie, participatie, ondernemerschap, co-creatie, relevantie, mobiele toepassingen, augmented reality, VR, AI, HR, crossmedia, digital storytelling, collectie-management, marketing communicatie, video en meer, worden besproken en de kennis hierover beschikbaar te stellen en te verrijken voor alle erfgoedprofessionals. Actuele mogelijkheden en bijbehorende dilemma’s worden onder de aandacht gebracht; zowel de specifiek Nederlandse als internationale voorbeelden.

Daarbij is er volop ruimte voor inspiratie, zoals die op conferenties en sympossia aan de orde komen. Op vrijdag is er vaak een museum of cultureel erfgoed in het buitenland dat in een reisverslag aan de orde komt. We brengen ieder jaar verslag uit van de Museums and the Web conferentie en berichten op onregelmatige tijden over nieuwe ontwikkelingen, symposia, presentaties en zoeen daarbij graag de achtergronden, opinie, beleidsmatige overwegingen.

Stuur je bijdrage aan Erfgoed 2.0!
Wil je zelf graag een bijdrage leveren, werk je aan een nieuwe ontwikkeling, heb je onlangs veel praktijkervaring opgedaan en wil je dit delen met het netwerk? Je bent dan van harte welkom als gastredacteur op dit weblog, maar je kunt ook je vraag stellen binnen de linkedin-groep, of bijvoorbeeld via twitter een conversatie starten. Of stuur ons je informatie, liefst niet als standaard persbericht, maar met een persoonlijke toelichting en motivatie waarom dit belangwekkend is voor het netwerk. We kunnen plaatsing op dit weblog niet garanderen en de redactie kan wijzigingen voorstellen in je artikel, zodat het optimaal wordt gemaakt voor de lezers van dit weblog.
Naast publicatie op dit weblog, brengen we je blogpost ook onder de aandacht via twitter, facebook en wanneer relevant ook via LinkedIn.
Daarnaast hebben we ook interesse in scripties, publicaties en dergelijke, zodat we dia in de kennisbank kunnen opnemen en verspreiden; liefst in combinatie met een samenvatting of toelichting op dit weblog.

Over de redactie
Dit weblog, bij wijze van online vakblad, heeft een centrale en verbindende plek in het netwerk van Erfgoed 2.0. De hoofdredactie wordt gevormd Theo Meereboer en Simone Stoltz.
 Theo en Simone worden bijgestaan door diverse (vaste) gastredacteuren.

Simone is museoloog en informatiemanager en heeft ruime ervaring op het gebied van collectiebeheer, informatieontsluiting en mediagebruik. Zij weet de werelden van collectie, informatie en nieuwe media perfect met elkaar in overeenstemming te brengen. Simone is jaren werkzaam geweest bij diverse musea en koepelorganisaties. Na een carrière als Adviseur e-Cultuur besloot zij als zelfstandige door te gaan. Naast haar freelance bestaan, is zij in vaste dienst bij de Reinwardt Academie als Docent Informatiemanagement en Nieuwe Media. Simone richt zich voornamelijk op de ontsluiting en het toegankelijk maken van collecties en de mogelijke groei (of verdieping) hierin.
Theo is conceptontwikkelaar en consultant (Museummaker). Hij heeft zijn ervaring als senior communicatieadviseur en conceptontwikkelaar opgedaan bij diverse mediabedrijven en in de erfgoedsector. Daarnaast is hij parttime docent bij de Reinwardt Academie en associate consultant bij XPEX.

Erfgoed 2.0

P/A Rijksstraatweg 18
7231 AG Warnsveld