Over Erfgoed 2.0

Erfgoed 2.0 is een onafhankelijk kennisnetwerk voor professionals in de erfgoedsector en andere in erfgoed geïnteresseerden; met veel aandacht voor vernieuwende inzichten en baanbrekende experimenten in het erfgoed. Maar ook voor maatschappelijke en beeldbepalende onderwerpen als inclusiviteit, participatie, educatie, ondernemerschap, technologie & media, creatieve industrie en aanpalende gebieden. Dit weblog, de bijbehorende Linkedin groep en het Twitter kanaal zijn belangrijke pijlers van het netwerk. Binnen het netwerk staan uitwisseling van kennis en (praktijk)ervaring centraal. Zo maakt Erfgoed 2.0 ontwikkelingen, ervaringen, discussies, tips en ’best practices’ op het gebied van erfgoed, publieksparticipatie en nieuwe media beschikbaar voor de sector en stuurt aan op crossovers tussen verschillende sectoren. Zo willen we dat de hele sector profiteert van de kennis en ervaring die voorhanden is en daardoor levensvatbaar blijft; in veelzijdigheid en oorspronkelijkheid.

Het netwerk wordt momenteel beheerd (eindredactie) door Simone Stoltz en Theo Meereboer, die tevens de initiatiefnemers zijn. Daarbij is EDrfgoed 2.0 alleen mogelijk door alle gastauteurs; gevestigde en aankomende professionals in de erfgoedsector en daar vlakbij.

Erfgoed 2.0 is nauw verbonden met ErfgoedZaak, ErfgoedNieuws, Collectiewijzer en Inheritage.eu. Al deze kanalen / netwerken worden beheerd door Stichting E30, die zich sterk maakt voor meer professionalisering, innovatie, transities en ondernemerschap in de erfgoedsector, die daarmee als broedplaats voor de toekomst dienst kan doen.

Hoe werkt het netwerk?
Door de leden van het netwerk en door de redactie wordt nieuws, informatie en praktijkervaring verzameld en becommentarieerd. Ontwikkelingen op het gebied van mobiele toepassingen, augmented reality, crossmedia, digital storytelling, collectiemanagement, marketing communicatie, video en meer, worden besproken en de kennis hierover beschikbaar te stellen en te verrijken voor alle erfgoedprofessionals. Actuele mogelijkheden en bijbehorende dilemma’s worden onder de aandacht gebracht; zowel de specifiek Nederlandse als internationale voorbeelden.

Daarbij is er volop ruimte voor inspiratie, zoals die op conferenties en sympossia aan de orde komen. Op vrijdag is er vaak een museum of cultureel erfgoed in het buitenland dat in een reisverslag aan de orde komt. We brengen ieder jaar verslag uit van de Museums and the Web conferentie en berichten op onregelmatige tijden over nieuwe ontwikkelingen, symposia, presentaties en zoeen daarbij graag de achtergronden, opinie, beleidsmatige overwegingen.

Wie maakt het netwerk?
Professionals in de erfgoedsector en aanverwante gebieden, maar ook studenten en docenten, willen we mee laten denken over wat Digitale Cultuur / e-Cultuur betekent voor en kan toevoegen aan de erfgoedsector (musea, bibliotheken, archieven, monumenten ed).
Erfgoed 2.0 wil daarbij ook specialisten op het gebied van e-Cultuur in verschillende landen en erfgoedinstellingen met elkaar verbinden. Op deze wijze wisselt Erfgoed 2.0 ideeën en ervaringen uit, met de bedoeling een toename van expertise te bereiken en deze beschikbaar te stellen. Ook stuurt Erfgoed 2.0 aan op cross-overs met naastliggende sectoren en ontwikkelingen (zoals online en mobiele media, gaming, virtual reality, events, marketing). Erfgoed 2.0 hoopt dat het platform hiermee een inspirerende bijdrage levert voor iedereen die met e-Cultuur te maken heeft of krijgt.
Inmiddels heeft Erfgoed 2.0 satellieten op LinkedIn, twitter, Slideshare, Netvibes, YouTube en FlickR en specifiek over strategie en business modellen een Ning-community.

Wil je zelf graag een bijdrage leveren, werk je aan een nieuwe ontwikkeling, heb je onlangs veel praktijkervaring opgedaan en wil je dit delen met het netwerk? Je bent dan van harte welkom als gastredacteur op dit weblog, maar je kunt ook je vraag stellen binnen de linkedin-groep, of bijvoorbeeld via twitter een conversatie starten. Of stuur ons je informatie, liefst niet als standaard persbericht, maar met een persoonlijke toelichting en motivatie waarom dit belangwekkend is voor het netwerk.

Het weblog en de redactie
Dit weblog, bij wijze van online vakblad, heeft een centrale en verbindende plek in het netwerk van Erfgoed 2.0. De hoofdredactie wordt gevormd Theo Meereboer en Simone Stoltz.
 Theo en Simone worden bijgestaan door diverse (vaste) gastredacteuren.
Simone is museoloog en informatiemanager en heeft ruime ervaring op het gebied van collectiebeheer, informatieontsluiting en mediagebruik. Zij weet de werelden van collectie, informatie en nieuwe media perfect met elkaar in overeenstemming te brengen. Simone is jaren werkzaam geweest bij diverse musea en koepelorganisaties. Na een carrière als Adviseur e-Cultuur besloot zij als zelfstandige door te gaan. Naast haar freelance bestaan, is zij in vaste dienst bij de Reinwardt Academie als Docent Informatiemanagement. Simone richt zich voornamelijk op de ontsluiting en het toegankelijk maken van collecties en de mogelijke groei (of verdieping) hierin.
Theo is conceptontwikkelaar en consultant (plansmederij COMMiDEA). Hij heeft zijn ervaring als senior communicatieadviseur en conceptontwikkelaar opgedaan bij diverse mediabedrijven en in de erfgoedsector.
Vakkennis over collectie- en informatiemanagement is bij Erfgoed 2.0 dus gekoppeld aan expertise op het gebied van crossmedia communicatie en nieuwe media (web 2.0). Zo komt het hele traject vanaf registratie en digitalisering tot en met toegankelijk maken voor publiek, participatie van bezoekers en nieuwe museumconcepten onder de aandacht.

Erfgoed 2.0
Zuidereinde 31
1243 KJ ‘s-Graveland