DISCLAIMER

Stichting E30, (mede)-initiatiefnemer en/of -coördinator van Erfgoed 2.0, ErfgoedNieuws, Collectiewijzer en Business Model Innovatie Cultureel Erfgoed (BMICE), doet haar uiterste best om de informatie, hyperlinks en downloads zo volledig en actueel mogelijk te houden. Dit doen we zonder subsidie, dus vooralsnog vanuit een idealisme en passie voor erfgoed. Nu zijn websites, domeinnamen, databases en bestandsformaten soms vergankelijker dan een sneeuwvlok en de beschikbare informatie is derhalve slechts correct tot het tegendeel bewezen is.

Opinies, meningen en stellingen, geuit in artikelen op de pagina’s en blogposts van BMICE.nl, die in dit weblog zijn opgenomen, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van KL, DEN, TNO of Stichting E30. De initiatiefnemers kunnen niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van artikelen op BMICE.nl. De initiatiefnemers aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Toch moedigen we iedereen aan om onze teksten te gebruiken en te verspreiden.

 

Vandaar hebben we gekozen voor de Creative Commons licentie Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland.

Deze licentie houdt in dat, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, de artikelen van deze website gebruikt mogen worden onder de volgende voorwaarden:

  • Naamsvermelding. De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden.
  • Niet-commercieel — De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken
  • Gelijk delen. Indien de gebruiker het werk bewerkt kan het daaruit ontstane werk uitsluitend krachtens dezelfde licentie als de onderhavige licentie worden verspreid.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.