Over BMICE en de publicatie

Bij BMICE, ‘Business Model Innovatie Cultureel Erfgoed’, en BMICE-toegepast, projecten die met steun van het ministerie van OCW werden uitgevoerd, stonden vier hoofdknelpunten centraal: Organisatie, ICT-infrastructuur, Auteursrechten en Verdienmodellen. BMICE(-t) was erop gericht de genoemde knelpunten voor erfgoedinstellingen inzichtelijker te maken. Op basis van probleemanalyses worden oplossingsrichtingen geschetst die de instellingen kunnen helpen de juiste keuzes te maken over de verdere ontwikkeling van hun (digitale) diensten.
Daarin stond de BMICE publicatie centraal (zie ook onderaan dit bericht) en tot voor kort ook het online BMICE-netwerk. Dit netwerk wordt binnenkort opgeheven, als gevolg van het beëindigen van het project. De inhoud en de contacten gaan nu echter een volgende fase in, waarbij ze verder worden geactualiseerd en ingebed in een bredere context van ondernemerschap. Daarmee wordt het doel bereikt: het toepasbaar maken van business model innovatie voor cultureel erfgoed. En daar houdt het niet op, het begint juist.
De bestaande inhoud wordt deels in de Kennisbank van DEN ondergebracht en blijft ook beschikbaar binnen het Stichting E30 netwerk. De artikelen, links en tools zijn te vinden binnen dit weblog en worden up to date gehouden met nieuwe berichten, inzichten, opinie en inspiratie.

Er is een nieuwe LinkedIn groep (subgroep van Erfgoed 2.0), Ondernemend Erfgoed, voor discussie, vraag en aanbod. Op twitter blijven we in gesprek via @ErfgoedZaak en op slideshare blijven de presentaties en publicaties beschikbaar.  Daarbij werken we aan een geactualiseerd aanbod in workshops, trainingen en een business model brigade, die snel en effectief ondersteuning kan bieden. Op dit weblog zullen we ook daar verslag van doen. Daarbij proberen we zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij andere bijeenkomsten en netwerken over dit onderwerp.

De overgang van een analoge naar een digitale propositie biedt tal van mogelijkheden voor het creëren van maatschappelijke waarde, maar dit gaat niet zonder slag of stoot. Vrijwel alle onderdelen van de bedrijfsvoering van de instellingen zullen door deze transitie geraakt worden, waarbij digitale dienstverlening en een netwerkgerichte aanpak steeds centraler komen te staan. Hiervoor is innovatie van het business model noodzakelijk. Door samen te werken en kennis te delen kunnen we deze innovatie versnellen; tips, ervaring, onderzoeksresultaten, voorbeelden en andere suggesties, reacties, vragen en opmerkingen zijn zeer welkom! Stuur een mail of reageer op dit weblog.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.