1 video zegt meer dan 1000 beelden?

Ik zou graag van erfgoedspecialisten (educators, conservators, curators, tentoonstellingmakers, collectiebeheerders, communicatie afdeling, enz.) hun opinie krijgen over het toepassen van video bij de website, binnen een tentoonstelling, bij wijze van bezoekers-enquête, als doelgroep-binder, etc. etc. Ik wil de lezers vragen naar hun mening bij onderstaande polls en graag hoor ik suggesties en/of vragen.

Immers, als een beeld meer zegt dan 1000 woorden, heb je een film van iets minder dan 3 kwartier (met 24 frames/sec) nodig om evenzoveel beelden te tonen. Ware het niet dan video (bewegend beeld + audio) nog makkelijker een verhaal vertelt, een onderwerp van meerdere kanten toont, mensen aan het woord laat. Zo geeft de video over het Elvismuseum op de startpagina van Culemborg me meteen een goede indruk van het aanbod. Een inmiddels steeds gebruikelijker procede: de video wordt op YouTube gezet en binnengehaald op de pagina. Dat is handig i.v.m. de kosten en de techniek. Op dit weblog doen we het ook vaker.

Er zijn ook instellingen en musea met een eigen account/kanaal op YouTube. Naast YouTube zijn er nog meer mogelijkheden, zoals Vimeo.
Ik vraag me af of het ook een toegevoegde waarde heeft voor een erfgoedinstelling als gebruikers/bezoekers hun eigen video of videoverslag kunnen uploaden, zodat dit voor de andere gebruikers te zien is (en dan geeft het meteen een indruk van een mede-gebruiker, dus geen voorbedachte marketing). Ik denk alvast van wel. Maar hoe denken andere professionals in de erfgoedsector daarover? Er is het inmiddels zeer bekende voorbeeld van het Brooklyn Museum dat een prijsvraag uitschreef om bezoeker ertoe te verleiden zelf video’s te maken en in te sturen. Zoals een bezoeker het ziet of verwoordt, kan een museum het zelf niet bedenken. Dus kan het meerwaarde bieden, en verrijking. Vraag is dan of bezoekers dat veelvuldig zullen doen, videoverslag uitbrengen van hun bezoek aan een tentoonstelling of erfgoedinstelling.

En zouden erfgoedinstellingen er bij gebaat zijn om video toe te voegen aan hun website, bij wijze van introductie, of begeleidend bij een nieuwe tentoonstelling (“the making of”)? En als dat problemen geeft op het gebied van ict, zou een erfgoedinstelling er dan bij gebaat zijn bij een dienst die ook daarin voorziet?
De laatste tijd heb ik hierover verschillende gesprekken gehad en mocht er vraag naar zijn, wil ik graag een gereedschap ontwikkelen waarmee een erfgoedinstelling (bijvoorbeeld op basis van laagdrempelig abonnement) eenvoudig, snel, actueel en goedkoop video kan toevoegen aan het arsenaal. Dus graag je mening in de poll hieronder.

En natuurlijk beantwoord ik graag suggesties of vragen over dit onderwerp!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.