16 business model blocks

The Board of Innovation, een bedrijf dat zich richt op innovatie van business modellen, zegt over zichzelf: “we compare and sell business models”. Dat is duidelijke taal, of geeft althans blijk van een duidelijk zelfbeeld. Het is een beetje psychologie van de koude grond, maar je zou kunnen zeggen dat een organisatie zo’n zelfbeeld nodig heeft opdat het waardevolle relaties met anderen kan aangaan.
Toch is die “psychologische” insteek zo gek nog niet. Vaak kijken we naar de “zakelijke” kant van een organisatie, maar vanuit de marketing weten we allang dat merken en markten onderhevig zijn aan emoties, beleving, conversaties. Vraag is dus hoe we dat een geeigende plek kunnen geven en er iets zinnigs over kunnen mededelen, dat verder gaat dan een beetje onderbuikgevoel.

Nu organisaties steeds vaker sociale media inzetten, is het van belang de sociale interactie in te bedden in het business model. Sociale media gaat over voorkeuren, profielen, contacten, ranking, etc. Dat vraagt dan om een idee over de organisatie dat verder gaat dan alleen infrastructuur of verdienmodellen. Vragen als ‘wie is de organisatie’, ‘hoe gedraagt de organisatie zich’ en ‘welke voorkeuren hebben wij’, kortom de persoonlijkheid en psyche van de organisatie zijn dan van belang. Dat gaat in de richting van een ‘mensgerichte aanpak van organisatieontwikkeling’ en aanverwanten. Maar kun je organisaties dan nog wel via hun businessmodel vergelijken?

Als we dan kijken hoe The Board of Innovation dat doet, komen we al snel uit bij de 16 building blocks in de Business model brainstorm kit, die ze gebruiken. Het lijken vrij veel ingrediënten, maar eigenlijk zijn de 16 onderdelen terug te voeren tot 6 spelers / stakeholders en 10 ‘items to transfer’; twee hoofdcategorieën dus.

Hierbij gaat het (alweer) met name om verdienmodellen, zij het met oog voor de relaties met partners, toeleveranciers en gebruikers. Kenmerkend onderdeel in de toepassing daarvan is een nogal visuele ‘taal’ die ze daarbij gebruiken; als samen nadenken met een soort praatplaatjes. Op die manier kun je makkelijker communiceren over de meer gevoelsmatige kant, door al pratend en puzzelend te komen tot een consensus over wat bepalend is voor de organisatie. En tegelijk de cruciale onderdelen te benoemen. Op deze manier kun je ook vrij makkelijk en snel tot variaties op het bestaande model komen en het zo aanpassen. Tenminste, dat is wat the Board of Innovation daarover zegt. Ik denk dat de winst erin kan zitten dat je hier met een team over nadenkt en zo een begin maakt met de organisatie-verandering die nodig is om tot een innovatie van het business model te komen. Die verandering kan groot of klein zijn, maar is in elk geval gebaat bij het commitment van alle medewerkers. Door er samen over na te denken, kun je de nodige input verzamelen en overeenstemming bereiken.

Ik ben al met al benieuwd of dit een bruikbare manier van werken biedt voor erfgoedinstellingen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.