4 criteria voor succesvolle Open Innovatie

© urenio.org / Henry Chesbrough

Als we het op dit weblog hebben over business model innovatie hebben we het doorgaans over de 4 belangrijkste knelpunten, over het business model canvas en een stappenplan/methodiek om dit canvas succesvol in te vullen. Over innovatie en een innovatieve organisatie hebbben we het minder vaak. Hoe zorg je voor zo’n innovatieve cultuur en hoe zorg je dat deze succesvol wordt?
Op zijn weblog 15 inno noemt Stefan Lindegaard 4 criteria die bepalend zijn voor het succes van open innovatie. Er zijn vast meer succesfactoren te noemen en de critera die Stefan Lindegaard noemt, lijken misschien voor de hand liggend. Toch is het handig om zo’n lijstje bij de hand te hebben op het moment dat je aan het innoveren slaat, en natuurlijk ook van tevoren, omdat het helpt te focussen en op koers te blijven. En hij begint terecht bij de stakeholders; al met al zijn de betrokkenen in zijn betoog het meest belangrijk.

1. Stakeholder analyse – wie zal beïnvloed (kunnen) worden door de bedoeling van de open innovatie, wat zijn de voor- en nadelen ervan voor deze personen?
2. Communicatie strategie – Wanneer de strategische doelen goed verwoord zijn, heeft dat invloed op de motivatie van de betrokkenen. Het onderbouwt een collectief richtinggevoel.
3. Gemeenschappelijke taal – Als iedereen dezelfde taal gebruikt, is het beduidend makkelijker om de problemen en ideeën helder en begrepen te krijgen.
4. Netwerk (innovatie) cultuur – Om te gedijen in een innovatieve omgeving die steeds meer open en extern gericht zal zijn, moeten de mensen in je organisatie in staat zijn relaties zowel intern als extern op te bouwen en in stand te houden.
Dat zijn punten waar innovatie en de inzet van sociale media allebei zwaar leunen op de relaties met álle betrokkenen en op een beleidsmatige aanpak daarvan, die raakt aan de kernwaarden/idee van de organisatie.

Lees de volledige de uitleg van Stefan Lindegaard bij deze criteria op zijn weblog.

Via de Linkedin groep van Board of Innovation.
Zie ook: urenio.org
Volg Stefan Lindegaard op twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.