veel te vieren!

Erfgoed 2.0 bestaat deze maand vier jaar! Het eerste bericht dateert van 7 september 2007. Dat valt ongeveer samen met mijn eigen twitteractiviteiten. Actief bloggen deed ik echter al langer (sinds januari 2006), aanvankelijk vooral over crossmedia, communicatie en innovatie onder de noemer ‘Commedia’ (dell’ arte); later COMMiDEA genoemd wegens de focus op ideeontwikkeling. Ik werkte toen nog bij Sanoma Uitgevers en zat, nadat ik eerst hoofdredacteur was van de educatieve bladen Bobo en ZoZitDat?!, op de afdeling Key Account Management, waar ik weinig te doen had. Ik besloot toen niet alleen crossmedia concepten te bedenken (en het bloggen te promoten), maar zelf een blog te beginnen. Nog geen maand later was ik als spreker gevraagd bij een middag over crossmedia bij de Hogeschool van Amsterdam, samen met (andere) crossmedia experts.

Gister werd ik genoemd op twitter met de mededeling dat ik 4 jaar op twitter ben. Dat klopt. Eigenlijk ging daar nog een poging aan vooraf, maar ik wist toen niet dat ik mijn gebruikersnaam nog kon wijzigen en vond het toch al niks, wist niet wie ik volgen moest of wat ik te melden had in 140 karakters en dus hield ik het even voor gezien. Daar heb ik me danig in vergist, al kwam ik daar pas ruim na de 3e poging achter… Momenteel hou ik me bezig met 5 verschillende twitter-accounts, naast @theomeereboer ook @erfgoed20, @erfgoednieuws, @collectiewijzer en @bmice_t en heb ik o.a. Bart Grob van Museum Boerhaave en een flink aantal Reinwardt studenten overgehaald om te twitteren en verteld waarom dat zo belangrijk was; met alle (weergaloze) gevolgen van dien.
Toen ik erover nadacht, schoot me te binnen dat ik dit jaar 25 jaar geleden de opleiding aan de Amsterdamse Academie voor Beeldende Vorming verliet om zelfstandig in de kunstensector aan de slag te gaan. Het is tien jaar geleden dat ik het levendige Amsterdam verruilde voor het verhoudingsgewijs landelijke Hilversum en omstreken. De keuze voor Hilversum was overigens ingegeven door de baan die ik er had.
Na een periode waarin ik me voornamelijk bezighield met (commerciële) media (van web tot tv en print), marketing en communicatie, kwam ik 5 jaar geleden weer volop terug in de culturele sector. Dat was natuurlijk nooit helemaal uit het vizier geraakt, maar omwille van de jubilea maak ik het breukvlak tussen cultuur en commercie hier wat sterker.

De vier jaar dat ik zelf op twitter actief ben, vallen samen met de oprichting van (weblog) Erfgoed 2.0. Dat was tijdens de toenmalige minor Erfgoed en e-Cultuur aan de Reinwardt Academie, als praktijkopdracht. Daarbij gingen we een weblog gebruiken om nieuws, informatie en inzichten over nieuwe media en erfgoed te verzamelen en becommentariëren. Daarbij hadden we bovendien een onderwerp: het Nationaal Historisch Museum, waarvan op dat moment de locatie (Arnhem) bekend geworden was. Ik stelde de studenten de vraag hoe belangrijk die locatie nou helemaal was voor een nieuw museum en vroeg daarbij om concepten te bedenken waarin die fysieke locatie ondergeschikt was aan de andere ‘ontmoetingsplekken’.
Sindsdien is er een netwerk gegroeid voor professionals in de erfgoedsector en daarbuiten, waar ook interessante crossovers plaatsvinden tussen de culturele sector, media, technologie en daaraan gerelateerde gebieden. Erfgoed 2.0 gaat allang niet meer alleen over nieuwe media en toepassing daarvan, maar ook over transities binnen de erfgoedsector, organisatie vraagstukken, kennisdeling, visie, missie, strategie, business modellen, ondernemerschap, innovatie. Daarbij zijn we zowel inhoudelijk als organisatorisch gelieerd aan gelijksoortige netwerken als Collectiewijzer en BMICE-t, maar werken we ook direct of indirect samen met tal van koepelorganisaties, verenigingen, symposia, opleidingsinstituten en organisaties. Dat heeft volgens ons de toekomst.

Inmiddels zijn er bijna 500 berichten geplaatst, met meer dan 500 commentaren daarop en gaat het totaal aantal (unieke) bezoekers richting 90.000. Erfgoed 2.0 omvat verder (sinds bijna 3 jaar) een ‘ontmoetingsplek’ op Slideshare, waar 35 presentaties en 10 documenten beschikbaar zijn en waar we 35 interessante personen / organisaties volgen. Dat konden er veel meer zijn, als we er zelf wat vaker tijd en aandacht voor zouden hebben…
Op twitter worden we gevolgd door ruim 2100 personen / organisaties, terwijl we er zelf ruim 1900 volgen met inmiddels ruim 2200 tweets waarin vaak verslag gedaan wordt van conferenties en symposia. Dit wordt aangevuld door Erfgoednieuws, dat tweemaal daags een overzicht van het nieuws en actualiteit biedt, gebaseerd op ruim 400 organisaties / mensen die we volgen en aan een specifieke lijst hebben toegevoegd. Daar worden we gevolgd door bijna 700 followers. Facebook is weer een ander verhaal; daar doen we nog niet heel veel, maar worden er toch gevonden en zijn er soms in gesprek. Naast Quora, Flickr, YouTube en nog vast een stel plekken zij we vooral ook actief op Linkedin, waar we met ruim 2500 leden waarschijnlijk de grootste groep binnen de erfgoedsector in Nederland vormen. Die getallen betekenen op zichzelf niet zoveel, maar het betekent wel dat er al met al veel collega’s met elkaar in contact (kunnen) zijn, kunnen kennisdelen, nieuws en vooral ervaringen kunnen uitwisselen. Ook de contacten met toeleveranciers, media, juristen, overheden e.d. vinden we heel belangrijk. Zo hopen we een waardevolle en bestendige bijdrage te kunnen leveren aan de noodzakelijke veranderingen binnen de culturele sector. Met dank aan alle bezoekers, leden, gesprekspartners, contacten.

Morgen komt de notaris langs en tekenen we voor de oprichting van een stichting die o.a. het Erfgoed 2.0 netwerk gaat beheren en besturen. Daarnaast zal die stichting ook projecten gaan initiëren en realiseren, symposia organiseren, maar ook diensten leveren, zoals trainingen, cursussen, advies en technische ondersteuning. Daarover na morgen meer…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.