Maak je museum te gelde; lustrum voor Platform Museumlocaties

Een begrijpelijke ontwikkeling, nu musea over de gehele linie aan het bezuinigen slaan, al dan niet direct daartoe gedwongen, is het zoeken naar andere mogelijkheden om het museum (het gebouw) te gelde te maken. Ze beseffen o.a. dat publieksevenementen, zaalverhuur, seminars e.d. geen incidentele meevallers meer zijn, maar vast onderdeel zullen moeten uitmaken van het business model. En dat is vaak al zo.
De meeste musea zijn gehuisvest in bijzondere (historische) locaties. Ze bieden ruimtes die onvergelijkbaar veel mooier zijn, unieker vooral, dan de standaard vergaderlocaties. Belangrijker is misschien wel dat ze daarbij ook inhoudelijk veel te bieden hebben voor bedrijven. Vorige week was ik aanwezig bij een netwerkbijeenkomst van if then is now in het Utrechts Archief. Een prachtige locatie met een goed geoutilleerde zaal, maar als je er toch bent is het heel inspirerend om even een kijkje te nemen bij de vaste en de tijdelijke tentoonstellingen (nu over 3D fotografie!). Zoiets biedt de aanwezigen een ervaring bovenop de vergadering en kan die ook ‘toonzetten’.

In het kader van het bouwen aan betekenisvolle relaties met partners/sponsors is het eveneens van belang om op deze manier te werk te gaan en kruisbestuiving mogelijk te maken. Ook dat gebeurt allang natuurlijk. Het zal echter wel steeds vaker gebeuren, wat leidt tot meer ‘best practices’, tot innovatie en een nieuwe bedrijfstak. Ik ben wel benieuwd naar voorbeelden van zo’n volledige integratie in het business model. En natuurlijk ook naar voorbeelden van een totaal andere aanpak.
Intussen heeft het houden van evenementen zo’n vlucht genomen dat er sprake is van een aparte bedrijfstak. En dus is er dan ook een brancheorganisatie. Een voorbeeld daarvan is het Platform Museum Locaties

Op donderdag 24 november vierden ruim 50 musea het vijfjarig bestaan daarvan. Tijdens de bijeenkomst in het Amsterdam Museum hielden Van Gogh Museum, Legermuseum en Centraal Museum een presentatie over succesvolle zakelijke én publieksevenementen. Na afloop was er een borrel tijdens een rondvaart door de Amsterdamse grachten en tot slot een diner in het Mint Hotel.
Ik wist van niks. Vreemd genoeg kende ik het platform nauwelijks (een zacht rinkelend belletje is immers niet overtuigend als het om actuele kennis gaat). Het Mint Hotel daarentegen leer ik binnenkort kennen, wanneer we daar een afsluitende bijeenkomst hebben van het project ‘Digitale Educatie’ dat we voor de VSC hebben uitgevoerd. Maar dit terzijde. Ik ben natuurlijk erg benieuwd naar de presentaties van genoemde musea. Ook al omdat we steeds vaker merken dat dergelijke activiteiten gebaat zijn bij een doordacht sociale media beleid.

Achtergrond Platform Museumlocaties
Een aantal musea kwam vijf jaar geleden bijeen voor de oprichting van “het Platform Museale Ontvangsten en Evenementen”. Dit was op initiatief van Leon Kruitwagen van Taller Events. Toen waren er 25 leden en dat aantal is in vijf jaar tijd gegroeid tot ruim 65. De naam is inmiddels Platform Museum Locaties (PML). Doelstelling van het platform is het bereiken van nieuwe doelgroepen én het organiseren van evenementen en ontvangsten, zonder een ‘partycentrum’ te worden. Of zoals de website vermeldt: “Platform Museum Locaties is een actieve belangenorganisatie voor in Nederland gevestigde musea, die hun locatie beschikbaar stellen voor ontvangsten en evenementen […] uitwisselen van ervaringen en kennis op het gebied van het initiëren en coördineren van zakelijke ontvangsten en evenementen in een museum. Daarnaast verstrekt het Platform informatie over actuele ontwikkelingen, juridische- en zakelijke aspecten tijdens de ledenbijeenkomsten.” Dat doet het platform o.a. omdat evenementen een steeds serieuzer onderdeel uitmaken van de marketing-communicatiemix van ondernemingen en organisaties. Musea kunnen hiervan profiteren en het werken aan een volwassen, duurzame relatie met opdrachtgevers daarbij noodzakelijk is.

Het laat zich raden dat zowel Taller Events als de aangesloten musea daar profijt van kunnen hebben.

via: HighProfile.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.