Allard Pierson Lecture 2010

Het Allard Pierson Museum en de leerstoel Europese Cultuurgeschiedenis van de Universiteit van Amsterdam hebben het genoegen u uit te nodigen voor de zesde Allard Pierson Lecture, die gehouden zal worden door Christopher Brown op donderdag 18 maart a.s.
De Allard Pierson lectures hebben tot doel de aandacht te vestigen op actualiteiten in het academisch discours van Museum- en Erfgoedstudies. Eerdere lezingen werden gegeven door Peter Greenaway, Arthur McGregor, Krzysztof Pomian, Esther Jansma en Robert Lunsingh Scheurleer.

Christopher Brown is sinds 1998 directeur van het oudste museum van Engeland, het Ashmolean Museum of Art and Archaeology (1683), dat tevens het grootste universiteitsmuseum ter wereld is. Het museum onderging recent een ingrijpende restauratie, waarbij een deel van de oudbouw werd gesloopt en plaats maakte voor een nieuwe aanbouw. De permanente collectie is nu ingericht volgens een geheel nieuw, globalistisch concept: ‘Crossing Cultures, Crossing Time’.

Programma:
14.30 Ontvangst met thee
15.15 Welkomstwoord door Wim Hupperetz,
directeur Allard Pierson Museum

Inleiding door Pim den Boer,
Leerstoel Europese Cultuurgeschiedenis,
Faculteit der Geesteswetenschappen,
Universiteit van Amsterdam

15.30 Crossing Cultures, Crossing Time
Allard Pierson Lecture,
door Christopher Brown

16.30 Discussie
Aansluitend is er een borrel in het Museumcafé

De Allard Pierson Lecture vindt plaats in de Nina van Leerzaal in het Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt 127 te Amsterdam. In verband met het beperkte aantal stoelen verzoeken wij vriendelijk u aan te melden bij j.kuiper@uva.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.