Alles op internet, voor iedereen?

crowdsourcing6In het Archievenblad van november 2009 geven Ivo Zandhuis, Yola de Lusenet, Sandra Sacher-Flaat en Ellen Fleurbaay in een opiniestuk (pdf) hun mening over het digitaal ontsluiten van archieven. Ellen Fleurbaay pleit er in haar bijdrage onder de titel “Open archieven door crowdsourcing” voor om beroep te doen op de bijdrage en inzet van het publiek.
“Alles online vindbaar en beschikbaar is wat steeds meer mensen doodgewoon vinden. Boeken, films, muziek, waarom dan geen archieven? Maar al krijgen we een veelvoud van de budgetten voor scanning waar we nu over beschikken en al krijgen we een verdubbeling van ons personeelsbestand, het zal nooit genoeg zijn om de vele kilometers archieven in onze depots online voor een groot publiek vindbaar en beschikbaar te maken. Willen we die volledige online toegankelijkheid bereiken, dan zullen we een beroep moeten doen op de bijdrage en inzet van de grote massa internetgebruikers.”
Op Archief 2.0, hét platform voor vernieuwing en toepassing van nieuwe media in de zwengelt Ivo Zandhuis de discussie over nog eens extra aan. Daarop reageert Luud de Brouwer echter sceptisch: “[…] Iets als “Alles op Internet” beschouw ik als achterhaald.” Over het artikel van Yola de Lusenet “Tussen Droom en Daad…” zegt hij dat dit al een heel oud citaat is. Volgens Luud de Brouwer staan er geen wetten meer in de weg en al helemaal geen praktische bezwaren.
Max J. Evans schreef twee jaar geleden een krachtig betoog voor brede publieksinzet in, getiteld ‘Archives of the People, by the People, for the People. Evans heeft gelijk gekregen. Een aardig voorbeeld daarvan is peoplesarchive.com. Of Familysearch.org, dat in een paar jaar tijd 250 miljoen documenten online heeft geïndexeerd.
Crowdsourcing werd in 2006 als term geïntroduceerd door Jeff Howe in een spraakmakend artikel in Wired. Crowdsourcing is een samenvoeging van de termen ‘outsourcing’ en ‘crowd’ (menigte). Het wordt ingezet wanneer organisaties gebruik willen maken van de ideeën of het werk van de gemeenschap. Mensen als Erwin Blom van het bedrijf The Crowds en schrijver van het handboek voor communities (gratis pdf van het boek), hebben zich daar inmiddels in gespecialiseerd. Vaak doen gebruikers dat vrijwillig, omdat ze het nut en voordeel er van inzien (betere producten, minder vervuiling, kostenbesparing, grotere toegankelijkheid), omdat ze betrokken zijn (of betrokken willen worden), of omdat ze er beloond voor worden in de vorm van kortingen, producten of -in het geval van archieven en collecties- hoogwaardige reproducties en meer mogelijkheden om in de archieven te vinden en te scannen waar ze naar op zoek zijn. Daar bepaalt vooral creativiteit verbindend vermogen van het archief of museum de vorm van beloning.
Dit artikel is eveneens verschenen bij het nieuwe blog van de CollectieWijzer

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.