Archief Eemland en Businessmodel Innovatie

door: Georges Elissen

In 2011 werden we uitgenodigd om deel te nemen aan de workshop BMICE-T (Businessmodel Innovatie Cultureel Erfgoed Toegepast) die door TNO, Erfgoed 2.0, Kennisland en DEN georganiseerd werd. Naast Archief Eemland waren Amsterdam Museum, Erfgoed Delft, Glasmuseum en Regionaal Archief Tilburg van de partij.
De bedoeling van de workshop was om, aan de hand van een concrete casus of project, met businessmodel innovatie binnen je eigen instelling aan de slag te gaan. Onze ingediende casus was het project ‘Amersfoort op de Kaart’.

Amersfoort op de Kaart
De website www.amersfoortopdekaart.nl was door Archief Eemland in 2009 gelanceerd in het kader van het jubileumfeest ‘Amersfoort 750 jaar’. Via Google Maps werd op deze website historische informatie (foto`s, filmpjes, oude kaarten) gekoppeld aan een locatie. Naast de collectie van Archief Eemland zat er ook een koppeling in naar de collectie van Museum Flehite.

De website bleek erg succesvol en leidde tot veel positieve reacties. De bedoeling was altijd al om de website door te ontwikkelen, o.a. door er meer (cultuur)historische informatie van diverse partners op te ontsluiten.

De uitnodiging voor deelname aan de workshop BMICE-T kwam precies op het juiste moment, omdat er veel partijen aangaven ‘iets te willen’ met Amersfoort op de Kaart. O.a. Citymarketing en toerisme, Archeologie, Monumentenzorg, de creatieve sector in Amersfoort, omringende gemeentearchieven en onderwijs benaderden ons voor doorontwikkeling van onze website. Verder waren er ook goede subsidiemogelijkheden.
We wilden niet zomaar in het wilde weg allerlei nieuwe projecten rondom Amersfoort op de Kaart opstarten. De workshop hebben we dan ook benut om eerst goed te kijken naar ons eigen businessmodel en om goede strategische keuzen te maken en te zorgen voor een ‘fit’ met de eigen organisatie.

Doorlopen stappen tijdens de workshop

1. Invullen van het businessmodel canvas van Alex Osterwalder
Eerst zijn we het canvas gaan invullen voor Archief Eemland als organisatie en voor Amersfoort op de Kaart als project. Het invullen van het canvas is een zeer leerzame exercitie, aangezien het je dwingt om gericht na te denken over je kanalen om je doelgroepen te bereiken, de verdienmogelijkheden, je partners, de waardepropositie van je product, etc.

2. Verschillende waardeproposities

Vervolgens zijn we de waardeproposities gaan beschrijven voor alle mogelijke samenwerkingen met partijen die ‘iets’ met Amersfoort op de Kaart wilden. Concreet zijn we gaan beschrijven welke waarde Amersfoort op de Kaart (AodK) zou kunnen bieden. O.a. hebben we gekeken naar:
– AodK als platform voor citymarketing en toerisme;
– AodK als interactieve game;
– AodK als erfgoedportal voor A`foort en de regio;
– AodK als generiek ‘product’.

3. Fit en Viability check

De verschillende waardeproposities zijn vervolgens door de Fit en Viability test van TNO gehaald. In deze test wordt er gekeken naar de ‘fit’ met de eigen organisatie, maar ook gekeken naar de ‘viability’ of levensvatbaarheid.
Zo bleek Amersfoort op de Kaart als platform voor citymarketing en toerisme wel een hoge viability te hebben, maar een lage fit met de huidige organisatie van Archief Eemland. Daarentegen had Amersfoort op de Kaart als erfgoedportal en als educatieve toepassing een hoge fit én ook een hoge viability.

Daadwerkelijke gestarte projecten
Op basis van de uitkomsten uit de workshop zijn we de volgende projecten rondom Amersfoort op de Kaart gaan starten:

– Amersfoort op de Kaart als website, mobiele website en Layar applicatie. O.a. de monumenten, archeologie en kunstwerken zijn toegevoegd, er is een koppeling met een videoplatform en er zijn meerdere web2.0 mogelijkheden voor gebruikers.

– Amersfoort op de Kaart voor de multitouchtafel. Archief Eemland heeft 2 multitouchtafels en deze zijn te huur voor instellingen zoals bibliotheken, verzorgingshuizen, scholen, musea, etc.
– Amersfoort op de Kaart als generiek product. Samen met ab-c media en Studio Sophisti hebben we alle hierboven beschreven producten ‘generiek’ ontwikkeld, zodat ieder archief, erfgoedinstelling en museum ook zijn ‘erfgoed op de kaart’ kan zetten. Zie hiervoor www.erfgoedopdekaart.nl.

Voordelen van het volgen van de workshop BMICE-T

Wij hebben als organisatie veel profijt gehad van de workshop. Terugkijkend zijn de voordelen van businessmodel innovatie:
– Biedt heldere kijk op je eigen organisatie en producten en diensten
– Er komen concrete en gedegen onderbouwde projecten uit voort
– Maakt dat je (in deze tijden van bezuinigingen) nadenkt over verdienmogelijkheden, iets wat erfgoedinstellingen vaak te weinig doen
– Zorgt ervoor dat je ook ‘nee’ zegt tegen projecten: het ontwikkelen van Amersfoort op de Kaart als game en als platform voor citymarketing en toerisme zijn we juist niet gaan doen, omdat hiervoor onze organisatie niet goed genoeg uitgerust was.

Contactinformatie

Georges Elissen, senior medewerker bij Archief Eemland
E-mail: ghj . elissen @ amersfoort . nl

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.