Augmented Reality in Allard Pierson Museum

Op de LinkedIn groep van Erfgoed 2.0 wordt goed gediscussieerd, over uiteenlopende maar steevast relevante onderwerpen voor erfgoedspecialisten (en wellicht ook bezoekers?). Ook worden er steeds vaker nieuwsberichten aangedragen. Meestal heeft de inzender daar zelf belang bij. Mits het geen klinkklare spam is, hoeft dat allerminst een bezwaar te zijn. Zo kwam Wim Huperetz, sinds februari 2009 directeur van het Allard Pierson Museum, met een (onafhankelijk!) bericht over een toepassing van Augmented Reality in zijn museum, ontwikkeld door het Duitse Fraunhofer. Augmented Reality is in het kort: het toevoegen van een (virtuele) laag aan de zichtbare werkelijkheid. Wat een navigatiesysteem in de auto doet, is dan in feite ook Augmented Reality.  De bijbehorende tentoonstelling heet Toekomst voor het Verleden (tot 5 oktober).

Op Engadget staat een korte toelichting hierover: “This is not the most prurient example of augmented reality we’ve seen, and it may not have an obvious movie tie-in, but we will give it bonus points for being educational. Visitors to an exhibit titled “A Future for the Past,” currently at the Allard Pierson Museum in Amsterdam, can peep context specific info and virtual reconstructions of Satricum and the Forum Romanum, superimposed on large scale photographs of each respective site.”
Lees verder op Engadget, of op Bright.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.