Currently browsing author

Marco Streefkerk

Als het canvas knelt….

In de voorbereidingen voor #DISH2011 heb ik een lijstje met onderwerpen die aan bod zouden moeten komen bij het thema ‘Business for heritage’. In een poging deze onderwerpen te ordenen, kwam ik tot een aanpassing op het beroemde Osterwalder canvas. Het doet naar mijn mening meer recht aan het specifieke, publieke karakter van de erfgoed ‘business’, maar ik hoor graag jullie mening uit de praktijk.

De waarde van Open Data

Het project Digitale Collectie Nederland in Europeana doet de vraag naar de meerwaarde van deelnemen aan dergelijke verzamelsites weer oplaaien. Daarbij is het goed om breder te kijken naar Open Data als onderliggende randvoorwaarde.

Leaders in big society

Big Society wordt in het Verenigd Koninkrijk gezien als alternatief voor teruglopende overheidssubsidies. Ook in Nederland heeft dit politieke begrip aanhangers. Liggen hier misschien kansen voor erfgoedinstellingen?

Economen en conservatoren in de arena

Vorige week was er weer een erfgoedarena: een serie erfgoedbrede debatten georganiseerd door de Reinwardt Academie en Erfgoed Nederland. Dit keer was het …

Idee voor vervolgproject BMICE

Kennisland, Stichting DEN, TNO en Erfgoed 2.0 werken samen toe aan een vervolgproject om (de innovatie van) businessmodellen in de praktijk te brengen in de erfgoedsector.

Cloud Computing

In het hoofdstuk over de rol van ICT-infrastructuur bij het innoveren van businessmodellen binnen het erfgoed noemen we de erfenis van ICT …

Gestandaardiseerd diversificeren

Diversificatie en standaardisatie zijn, zonder context, tegenstellingen. In combinatie met het plaatje kan de suggestie zijn dat we een oplossingrichting zien in het toepassen van standaardisatie van ICT aan de achterkant (de Back-office) en diversificatie aan de voorkant (de Front-office). De boodschap is echter genuanceerder.