BibliotheekInitiatiefPrijs voor Edwin Mijnsbergen

Edwin Mijnsbergen, de man achter van Bibliotheek 2.0 en het weblog ZB Digitaal, is de eerste winnaar van de BibliotheekInitiatiefPrijs. Edwin is een inspirator en vraagbaak voor velen (niet in het minst voor mij), ook -ver- buiten de bibliotheeksector. Ans ter Woerds, secretaris van het Victorine van Schaickfonds NVB dat de prijs dit jaar voor het eerst heeft toegekend, verwoordde het als volgt:

“Dit voor al je initiatieven op 2.0 gebied en je zeer actieve inbreng daarin, hetgeen zeer vernieuwend is en een grote beweging op gang brengt binnen de bibliotheek- en informatiewereld.”

Ik wil Edwin graag namens mezelf en namens Erfgoed 2.0 van harte feliciteren met deze zeer terecht verdiende prijs!

Het bestuur van het Victorine van Schaickfonds NVB looft met ingang van 2009 de BibliotheekInitiatiefPrijs uit ter grootte van € 1000 aan een persoon, een groep van personen of een organisatie die op eigen initiatief een vernieuwende activiteit heeft ontplooid waardoor het bibliotheekvak in beweging is gekomen.

Met het instellen van deze prijs beoogt het VvSF NVB creatieve impulsen in het bibliotheekvak te stimuleren, ook en juist wanneer het om een of enkele personen gaat die een idee of ingeving op eigen gelegenheid, al dan niet buiten werktijd, in de praktijk hebben gebracht. Het idee hierachter is dat het in het digitale tijdperk vaak op het eerste gezicht kleine innovaties kunnen zijn die op termijn grote gevolgen kunnen hebben. Digitale initiatieven behoren zeker tot de kanshebbers, maar ook niet-digitale stimulansen voor het bibliotheekwerk.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.