blippr: micro reviews

Als musea nu eens op een eenvoudige manier te weten konden komen wat bezoekers van de tentoonstelling vonden, of mooier nog: als de bezoekers elkaar nu eens op de hoogte zouden brengen, wat een aanwinst zou dat zijn. Daarvoor zou je een forum kunnen oprichten, of een weblog, of een hyve, maar dat is tamelijk omslachtig. Eigenlijk zou je willen dat er een kanaal was, zo eenvoudig en aantrekkelijk als twitter, waar mensen aan elkaar laten weten wat ze aan het doen zijn, wat nieuw is, wat interessant en actueel is in ultra korte berichtjes. Berichtjes die zich overigens ook goed lenen voor digital story telling, maar dit terzijde.

En zo’n kanaal is er: blippr.
Tobias Verhoog
schrijft hierover: “In blippr kun je reviews schrijven, maar ben je gebonden aan dezelfde 160 karakters die een smsje of twitter update hun korte bondigheid geven. Als twitter een microblog is, is blippr het schrijven van micro-reviews. Je kiest eerst uit vier niveau’s van hoe leuk je het vindt en dan schrijf je kort wat je ervan vindt.”

De kritiek is meteen dat zoiets oppervlakkigheid in de hand werkt. Maar dat kan je tegengaan door blippr te verwerken in een pagina waar je meteen ook meer diepgang kan bieden. Ik ben benieuwd wanneer het eerste museum blippr gaat integreren. En ik ben nog meer benieuwd naar vergelijkbare mogelijkheden…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.