BMICE-Stappenplan online

direct naar het Stappenplan – introductie

De opkomst van digitale technologie plaatst de cultureel erfgoedsector voor tal van nieuwe mogelijkheden. Collecties kunnen digitaal beschikbaar worden gemaakt. Er zijn nieuwe doelgroepen te bereiken. Er liggen allerlei kansen om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Erfgoedinstellingen hebben dat door, en er zijn in binnen- en buitenland talloze initiatieven om de rol van erfgoed in de digitale samenleving te versterken. Aan enthousiasme is geen gebrek.

Toch blijven veel initiatieven steken in de experimentele sfeer. Te vaak bloeden digitale projecten dood als de projectsubsidie is afgelopen. Zelfs als de resultaten smaken naar meer. Het blijkt lastig om digitale initiatieven structureel en duurzaam in te bedden in de manier van werken van de erfgoedwereld. Anders gezegd, de digitale realiteit vraagt om herijking en vernieuwing van de businessmodellen van erfgoedinstellingen.

In de publicatie ’Business Model Innovatie Cultureel Erfgoed’ schetsten Stichting DEN en Stichting Nederland Kennisland tegen welke knelpunten erfgoedinstellingen aanlopen als zij op een meer strategische wijze nadenken over de kansen van de digitale transitie om waarde te creëren met erfgoed. Het zijn knelpunten in de eigen organisatiestructuur, in de ICT-infrastructuur, in de omgang met auteursrechten, en in het aanboren van nieuwe inkomstenbronnen. De publicatie beschrijft ook de mogelijke manieren om met die knelpunten om te gaan.

Dat is kennis die nuttig is, maar die niet de vraag beantwoordt hoe een erfgoedinstelling zo’n proces van businessmodel innovatie in de praktijk van de grond kan krijgen. Samen met Erfgoed 2.0 en TNO werkten DEN en Kennisland de afgelopen tijd aan een  stappenplan dat die lacune opvult en dat erfgoedinstellingen helpt om bestaande of nieuwe initiatieven met digitale dienstverlening te verankeren in het businessmodel van de instelling. Het stappenplan is vanaf nu digitaal beschikbaar onder het kopje Toolbox.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.