Tijd en ruimte .. toepassingen van GIS

“Tijd en Ruimte; Nieuwe toepassingen van Geografische Informatiesystemen (GIS) in de alfawetenschappen” is de titel van het boek dat 11 februari aanstaande gepresenteerd wordt bij de lancering van een nieuwe website van DANS (Data Archiving and Networked Services) en de Radboud Universiteit  Nijmegen. De website biedt het publiek de mogelijkheid regionale variatie in gemeentelijke gegevens op een historische kaart  weer te geven. De webapplicatie betreft een eerder gemaakt prototype voor een historisch GIS-systeem dat nu is uitgewerkt tot een volwaardige webapplicatie. Met behulp van een eigen dataset kan een historische kaart worden geproduceerd en een grafische afbeelding van de kaart worden gemaakt. Hiermee wordt gemeentelijke data vanaf de periode 1812-2000 gevisualiseerd en via (mbv Gis gemaakte) kaarten gedownload.

Het boek dat bij de presentatie gepresenteerd wordt, kwam tot stand als onderdeel van het project AlfaGeo. Dit is een project waarbij het gebruik van GIS en geodata in de geesteswetenschappen gestimuleerd werd. Elk hoofdstuk uit het boek belicht een functie die GIS kan bieden. Het toont tevens de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van GIS in de alfawetenschappen.
“Website en boek zijn beide voorbeelden van het toenemend belang van ruimtelijke informatie in wetenschapsgebieden als geschiedenis, archeologie, kunstgeschiedenis en taal- en letterkunde,”  aldus DANS.

De presentatie bijwonen kan in Amsterdam bij NWO (javagebouw), op donderdag 11 februari van 14:30 uur tot 17:00 uur. Toegang is gratis . Aanmelding is gewenst via info@dans.knaw.nl.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.