Businessmodel innovatie in Cultureel Erfgoed in 7 stappen

Vandaag is Erfgoed 2.0 uitgenodigd op het congres Cultuur in beeld, de kunst van het ondernemen, georganiseerd door Cultuur-Ondernemen en het ministerie van OCW. Wij verzorgen daar samen met Kennisland en DEN de workshop “Businessmodel innovatie in Cultureel Erfgoed in 7 stappen“. In deze workshop presenteren we het BMICE-Stappenplan, een aantal tools voor businessmodel innovatie en het netwerk dat is opgezet om dit alles te ondersteunen en in goede banen te leiden. Op basis van kennis en ervaringen, onder andere van bijdragen van het Archief Eemland en het Amsterdam Museum, wordt een stappenplan toegelicht waarmee je als erfgoedinstelling innovatie een stuk dichterbij brengt.

Tijdens deze conferentie staan drie thema’s centraal die relevant zijn voor de culturele ondernemer:

  • Businessmodellen worden vanuit verschillende perspectieven kritisch bekeken en verdienstrategieën worden toegelicht;
  • Er wordt een inkijk gegeven in (nieuwe) manieren om (ander) publiek te bereiken en om de binding met het huidige publiek te versterken.
  • Mecenaat en de cultuur van het geven en ontvangen van giften worden toepasbaar en concreet gemaakt.

De dag wordt op een interactieve wijze ingevuld met een groot aantal lezingen en werksessies voor en door grote en kleine instellingen, interessante sprekers en ‘best practices’ uit binnen- en buitenland. Onder andere mediatycoon Derk Sauer en staatssecretaris Halbe Zijlstra geven hun visie op cultureel ondernemen.

De tone of voice van het congres is duidelijk: de insteek van de dag is niet om te discussiëren over de bezuinigingen, maar om te kijken hoe culturele instellingen vanuit de nieuwe realiteit die ontstaat zelf aan de slag kunnen; ondernemen dus! Het gaat vandaag niet om te vertellen hoe ondernemen moet, maar aan de hand van goede voorbeelden in en buiten de sector, in gesprek en aan de slag te gaan. Dat betekent aan de slag met nieuwe business en verdienmodellen, samenwerkingsverbanden, werven van publiek, mecenaat, etc. Daarbij wordt ook naar een bredere context gekeken; wat gebeurt er internationaal, wat zijn relevante demografische ontwikkeling en veranderingen in consumentengedrag? Het is belangrijk mensen een handelingsperspectief mee te geven: waar kunnen ze morgen zelf mee aan de slag? BMICE sluit hier uiteraard perfect bij aan.

Meer informatie over het BMICE project en de resultaten van het congres zijn o.a. te volgen via het BMICE Weblog en de BMICE LinkedIn groep.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.