CIDOC conferentie #1: de kerk

IMG_0131De CIDOC conferentie 2009 is dit jaar in Santiago de Chile. Erfgoed 2.0 is daar aanwezig om informatie op te doen, te netwerken met professionals uit andere landen en om een lezing te geven over het netwerk, hoe we uitwisseling van kennis, ervaringen en nieuws tussen professionals in de cultureel erfgoed sector willen bevorderen. We zullen via dit weblog en via de Linkedin groep van Erfgoed 2.0 updates geven over deze conferentie.

Eerste indruk van de conferentie is de grote betrokkenheid van de aanwezigen voor de geboden onderwerpen. Hoewel er de hele dag vooral veel lezingen zijn, die niet allemaal even sprankelend zijn maar wel vooral veel projectinformatie en theorie en feiten bieden, blijft de zaal gevuld en aandachtig. Ook het betrekkelijk grote aantal Nederlanders dat een lezing geeft c.q. aanwezig is, valt me op. Naast Erfgoed 2.0 zijn dat bijvoorbeeld Gerdie Borghuis van de Reinwardt Academie (over Cultuur in Context) en Ans van Schaik en Reinier van ‘t Zelfde van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD), die zich bezighouden met de Nederlandse versie van de Art & Architecture Thesaurus (AAT).

IMG_0126De conferentie is gehuisvest in een voormalig klooster, waar nu ook het Museo Historico Dominico een plek heeft. Een prachtige locatie met een schitterende binnentuin. Omdat we desondanks, behalve data en informatie en kennis over culturel erfgoed, natuurlijk het erfgoed en de cultuur (van Chili) in werkelijkheid willen zien, hebben we in de buurt van de conferentie al wat ommetjes gemaakt. Zo kwamen we aan de overkant van de straat bij een knalblauwe kerk, die we weleens van binnen wilden zien. Dat was op zondag en er was een kerkdienst gaande. We hoorden gezang en orgelmuziek. Terwijl we stonden te dubben os we dan wel naar binnen konden gaan, kwamen er heel wat mensen naar buiten. En een hond, die even later weer naar binnen ging. Vervolgens kwam er een jongeman met een mountainbike naar buiten. Een blik in de kerk bood een tafereel dat ik van Nederland niet ken: voorin de kerk een groepje dat zong, elders groepjes mensen die druk stonden te praten, een oude vrouw die in devotie een beeld vasthield, terwijl het een komen en gaan was van mensen… De diversiteit en de levendigheid waren aanstekelijk. De dag daarna hielden wij een verhaal over communities, diversiteit van meningen en kennis. En hoewel we een levendig en bondig betoog hadden, leek dat nog behoorlijk theoretisch vergeleken bij de knalblauwe kerk.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.