Collecties Museum Meermanno op het web

De catalogus van Museum Meermanno is per 12 augustus jl. online raadpleegbaar. Hiermee zegt het museum zijn boekenbezit en andere schatten voor een nationaal en internationaal publiek toegankelijk te maken. Dat gebeurt met Adlib Information Systems (Adlib Internet Server 3), populair in zowel de museum- als in de bibliotheekwereld. Geïntegreerd en op verschillende niveaus kunnen bestanden worden doorzocht en de zoekresultaten zijn te printen, op te slaan of te versturen per e-mail.

Zoals wel vaker het geval, wordt van de bezoeker wel een basiskennis verwacht en lijkt de interface bedoeld voor ‘informatie professionals’. Dat is waarschijnlijk ook de doelstelling geweest. Zelf ben ik niet thuis in de collectie van Museum Meermanno en ik zou niet weten waarnaar ik moest zoeken. En dus krijg ik geen zoekresultaten. Voor mij geen aanleiding om het museum te bezoeken. Dan moet ik natuurlijk bij de ‘gewone’ publiekssite van Museum Meermanno zijn. Wel vraag ik me af waarom die twee niet beter geïntegreerd zijn. Of is dat nu een stap te ver?

Kortom, de collectie is raadpleegbaar via het web, maar niet op een manier die ik toegankelijk noem. Dan denk ik eerder aan de wijze waarop het Brooklyn Museum dat doet. Niettemin is het een keurige prestatie van Museum Meermanno en de kroon op een langlopend project.

Uit het persbericht: “Voor het eerst is nu op het web te zien hoe rijk de verzamelingen zijn die baron van Westreenen en zijn navolgers bij het Museum van het Boek bijeen hebben bijeengebracht. Honderdduizenden records zijn al online beschikbaar, en dat aantal zal nog groeien als ook andere collectieonderdelen beschikbaar komen.

Op termijn worden ook de overige collecties, waaronder de handschriften, de schilderijen en de oudheden aan deze catalogus toegevoegd. De middeleeuwse handschriften zijn op dit moment online toegankelijk via de website Medieval Manuscripts in Dutch Collections, de miniaturen van de verluchte handschriften zijn op dit moment online toegankelijk via de website Medieval Illuminated Manuscripts en de Nederlandse drukken 1540-1800 via de Short Title Catalogue Netherlands (STCN).

De webcatalogus is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Fonds 1818 en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).”

De rijkheid van de verzamelingen wordt mij op deze wijze niet geopenbaard. Eenvoudig gezegd: er valt niet veel te beleven voor een leek. Vraag is of dat belangrijk is.

bron: Informatie Professional: http://www.informatieprofessional.nl/nieuws/index.php?op=details&id=3456

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.