Collectiewijzer: digitale ontmoetingsplaats

Op 2 oktober a.s. wordt op het Museumcongres De Collectiewijzer gelanceerd. De website is als project bij het Instituut Collectie Nederland ondergebracht. Tot eind 2008 zijn er voor de opzet en uitvoering ervan middelen beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW.

Collectiewijzer is een website voor en door collectiebeheerders en biedt informatie over behoud, beheer en collectiemanagement van roerend cultureel erfgoed. Daarnaast zal de website een zo compleet mogelijke toegang geven tot gedigitaliseerde erfgoedcollecties in Nederland.
Iedereen wordt uitgenodigd om actief kennis en ideeën uit te wisselen, een netwerk te onderhouden of bijvoorbeeld zelf een forum te starten. De website biedt een centrale plaats op internet voor praktische kennis over het beheer en behoud van roerend cultureel erfgoed in Nederland. Ook kan iedereen er zoeken in tientallen Nederlandse roerend erfgoed-collecties tegelijk.

Ik ben benieuwd naar deze website. Misschien ook wel omdat de huidige website(s) van ICN, zoals collectie.nl zo goedbedoeld, maar net een beetje te omslachtig en qua nieuws tamelijk inactief overkomen.

Dit nieuwsbericht bijvoorbeeld, kan ik daar niet vinden. Het komt, zoals wel vaker, van InformatieProfessional, waar je nog meer kunt lezen over de collectiewijzer.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.