Communiceren via Augmented Reality en zelf bouwen

Augmented Reality is een terugkerend onderwerp op dit blog. Niet alleen omdat ik zelf erg enthousiast ben over deze techniek en de mogelijkheden die het biedt, maar vooral omdat er zoveel gebeurt rondom AR. Er is altijd wel een spannend voorbeeld waar wij als erfgoedinstelling ideeen uit kunnen opdoen. Bovendien is deze techniek, hoe ver ontwikkeld ook, nog in de kinderschoenen en gaat het doorontwikkelen hiervan ons nog heel veel moois opleveren in de toekomst.

Op de Reinwardt Academie studeren steeds meer studenten af op het onderwerp AR. Soms als tool binnen een tentoonstelling, als onderwijsinstrument of als middel om (collecties) te ontsluiten. In 2011 studeerde Tim van Kappen af op het onderwerp AR door de techniek zelf onder de loep te nemen en hiermee kansen voor musea in kaart te brengen.

“Augmented Reality wordt als een van de 10 hardst groeiende technologieën benoemd van 2008 – 2012. Er wordt verwacht dat het gebruik van Augmented Reality in 2014 meer dan 30% van het mobiele werkverkeer zal zijn. Een goede reden om eens de mogelijkheden van AR voor musea te gaan bekijken.
Op dit moment zien we wel al wat musea in Nederland die experimenteren met de techniek, maar er is veel meer mogelijk dan dat we op dit moment zien.
Musea maken al gebruik van de smartphone als communicatiemiddel. Zo worden Apps al gebruikt als audiotour, om het museum naar je mobiel te brengen, als digitale catalogus van een tentoonstelling, als educatieve games en om te integreren met sociale media. Vaak kan voor deze doelen AR de ideale techniek zijn voor zo’n App. Zo kan bijvoorbeeld in het geval van de audiotour een geluidsopname automatisch worden afgespeeld, of gebeurt er van alles op het scherm van je telefoon als je een bepaalde locatie nadert.
Daarnaast geeft AR veel meer vrijheid. Musea zijn niet langer beperkt tot hun eigen gebouw of openingstijden. Objecten kunnen digitaal in hun eigen context terug worden geplaatst en museumervaringen kunnen gepersonaliseerd worden. Dit door bijvoorbeeld als museum verschillende AR lagen uit te brengen of door User Generated Content,” aldus Tim.

In zijn scriptie behandelt Tim de basis van de AR. Hij kijkt naar de technische mogelijkheden en de daaruit voortvloeiende inhoudelijke kansen voor erfgoedinstellingen. Is de ontwikkeling  van AR zoals hierboven geschetst voor jou ook net iets te snel gegaan, haal dan gerust die kennis even op met zijn verhaal. Weet je zelf al iets meer van AR maar zou je graag een applicatie gebouwd zien zonder al te veel budget, lees dan ook zijn scriptie. Uit zijn onderzoek (en ervaring) blijkt namelijk dat Augmented Reality vrij eenvoudig is om te ontwikkelen.

En voor je gaat lezen nog even een kort inspiratiefilmpje. Wat Mercedes doet met de introductie van nieuwe producten, kan een  erfgoedinstelling doen met de objecten. Mocht je 3D materiaal beschikbaar hebben, ik denk graag met je mee om dit te ontwikkelen.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.