De 400 voorbij…

Deze week is het ledenaantal van de Erfgoed 2.0 LinkedIn group de 400 gepasseerd!
In november vorig jaar hebben we op LinkedIn de Erfgoed 2.0 groep aangemaakt. Dit met het doel om meer betrokkenen aan elkaar te verbinden en gezamenlijk de actuele ontwikkelingen en ideeen uit te wisselen. Elkaar informeren en met elkaar in discussie treden met als doel een toename in expertise te bereiken.

Het doet ons deugd te merken dat in deze relatief korte tijd zoveel mensen zich hebben aangesloten. De leden zijn voornamelijk erfgoedprofessionals van uiteenlopende erfgoedinstellingen, waaronder ook museummedewerkers (alle afdelingen), archivarissen, geneologen en ook zelfstandigen en toeleveranciers uit diverse sectoren.
Intussen is er een aantal interessante discussies gaande en er wordt informatie uitgewisseld met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen op het gebied van media binnen erfgoedontsluiting. Het geeft maar weer aan hoeveel behoefte er is om elkaar te blijven informeren en betrekken in werkzaamheden en lopende projecten.

Ik zou zeggen op naar de 500!

P.S. bezoek ons ook eens op Youtube of Flickr (zie kolom hiernaast)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.