De Hasselaerroute: GPS op Groeneveld

Door: Douwe-Jan Schrale

Begin 2012 kreeg ik een telefoontje van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het ging over mijn afstudeerproject in 2011 op Kasteel Groeneveld te Baarn. Dit had als onderwerp de GPS-gestuurde mediatour voor de smartphone – De Hasselaerroute. De uitgebreide beschrijving van het ontwikkelingsproces is beschreven in de gelijknamige scriptie.

Het hoofdkarrakter in de tour is de heer Hasselaer, een rijke koopman, die in de 18de eeuw het landgoed in bezit had. De bezoeker wordt door middel van beeld en geluid meegevoerd naar het moment waarop de heer, na een lange tijd in de Oost geweest te zijn, terug komt op het landgoed. Hij treft op zijn landgoed een aantal zaken aan die hem bevreemden en besluit orde op zaken te stellen.

Het avontuur start aan het begin van de lange oprijlaan van het kasteel. Hoefgeklepper weerklinkt door de koptelefoon terwijl de bezoeker naar het kasteel loopt. Vlak bij het kasteel spreekt de koetsier: “Hooo… We zijn er Heer!” Het piepende geluid van het openen van de poort klinkt als je door de poort van Kasteel Groeneveld loopt. “Welkom Op Kasteel Groeneveld!”

Doordat de tour GPS-gestuurd is hoeft de bezoeker slechts aanwijzingen op de telefoon te volgen. Audio en afbeeldingen spelen automatisch op locatie.

Zo wordt de bezoeker via verschillende karakters geleid. Elk van deze individuen representeert tevens een bepaald element in het landschap; zo is er de tuinarchitect in het Engelse landschap, de tuinman in de Franse kruidentuin, de jachtopziener in de bossen en de boerin bij de boerderij. Elk karakter geeft binnen het verhaal vanuit een ander perspectief inzicht hoe het landgoed gebruikt werd in de 18de eeuw en vormt ook een schakel in het verhaal.

De Hasselaerroute is een ‘self-made project’. Er was weinig literatuur of naslagwerk. Het maken en ontwikkelen was een lange weg. Ik heb tours gelopen in binnen en buitenland, historisch onderzoek gedaan, een script geschreven, acteurs ingehuurd, opnames gemaakt, geprogrammeerd, getest en alles net zo lang aangepast totdat de tour soepel liep.

Dit traject: de voorbereiding, de uitvoering, het vallen en opstaan, de do’s en don’ts, visie, toekomstvisie en aanbevelingen zijn uitgebreid beschreven in de vierentachtig pagina’s tellende scriptie. De scriptie is beoordeeld met een 9.

Ook downloadbaar via slideshare.

Kasteel Groeneveld sloot in de zomer van 2011 in verband met renovatie, maar achter de gesloten poort wachtte nog een laatste uitdaging. Ik wist dat de tour weinig publiek zou trekken als hij slechts op Windows Mobile zou draaien.

Het Windows Mobile programma waarmee ik de tour geprogrammeerd had was reeds verouderd en het team dat deze software had ontwikkeld was een eigen bedrijf begonnen, Calvium. Zij programmeerden voor Android en iPhone. Toen ik begon, was deze software nog niet beschikbaar. Nu wel. Zo snel gaat het in de wereld van de IT. De tour moest dus gaan draaien op dit nieuwe platform en overzetten was niet makkelijk. Na een mislukte eerste poging besloten we het voorlopig maar eventjes te laten voor wat het was. Ik verhuisde uit Baarn en kreeg nieuwe opdrachten.

Groeneveld liet een IT vrijwilliger naar de kwestie kijken. Dit leek mij ook het beste want ik ben geen IT-er, ik ben een cultureel erfgoed professional. Maanden gingen voorbij en ik begon me al een beetje zorgen te maken over het project. Maar toen belde het ministerie.

De tour doet het op iPhone en Android en zal in September tijdens het Groeneveld Festival in première gaan en dan zal De Heer Hasselaer eindelijk ook u kunnen rondleiden over zijn geliefde landgoed.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.