Deelnemers onderzoek crowdsourcing gezocht

gastredacteur: Mike van Damme
Schermafbeelding 2014-05-01 om 22.41.46De Nationale Tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland, de wetenschappelijke game Foldit van de University of Washington, de cultuurdata verzameling via Flickr van tijdbalk.nl, de film “Life in a day”, de online encyclopedie Wikipedia, het besturingssysteem Linux en het recente initiatief Tomnod betreffende de online zoektocht via satellietbeelden naar het verdwenen vliegtuig van Malaysia Airlines zijn slechts enkele voorbeelden van het fenomeen crowdsourcing. Crowdsourcing is een trend in vele domeinen, waaronder ook de erfgoedsector.
Dit relatief jonge middel om via een grote groep vrijwilligers tot een resultaat te komen, heeft zijn vlucht genomen met de opkomst en de ontwikkeling van het internet.

Gezien het relatief nieuwe karakter van dit fenomeen is er een beperkte hoeveelheid aan wetenschappelijk onderzoek beschikbaar. Als derdejaars studenten aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, willen wij de wetenschap op dit gebied aanvullen. Het streven van ons onderzoek is om deze interne motivaties van participanten in crowdsourcing projecten op een coherente manier te inventariseren en te onderbouwen. Reeds gegeven theoretische verklaringen zullen verzameld worden, waarna deze op een kwalitatieve empirische wijze onderzocht zullen worden. Hierdoor ontstaat een geverifieerde, gecentraliseerde en gecategoriseerde bundel van onderliggende principes, die deze interne motivaties weergeven.
Ons onderzoek richt zich dus op de motivaties die ten grondslag liggen aan deelname aan crowdsourcing projecten in de erfgoedsector. Om hierin goed inzicht te kunnen krijgen, zijn wij op zoek naar deelnemers voor een interview.

Hebt u ooit meegedaan of doet u momenteel mee aan een crowdsourcing project in de erfgoedsector? En hebt u interesse om de wetenschap een stap vooruit te helpen? Lees dan ons volledige bericht op Scribd

NB: dit is een ouder bericht. Onderhavig onderzoek is mogelijk gestopt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.