DEN basis

Op de één of andere manier houden digitaliseerders van acroniemen, zoals CATCH en KICH. Het project DE BASIS staat voor “Digitaal Erfgoed: Bouwen Aan Succesvolle ICT Strategie”. Het gaat om een set van minimale eisen voor digitalisering van cultureel erfgoed. Toepassing van de standaarden uit DE BASIS garandeert efficiënte en toekomstgerichte digitalisering en legt een fundament voor succesvolle ICT-(samenwerkings)projecten. Daarom geldt DE BASIS als toetsingsinstrument voor subsidieregelingen als Digitaliseren met Beleid.

DE BASIS is een set van minimale eisen die gesteld worden aan de digitalisering van erfgoed. “En hoe verhoudt zich dat tot bijvoorbeeld MUSIP en AdLib?”, vraag ik me dan af. En wat zegt digitalisering over toegankelijkheid, of publieksparticipatie. Ik vind het jammer dat digitalisering (ontsluiten collectie) nog zo vaak gescheiden wordt van de communicatieve doelstelling.

De set eisen van DE BASIS heet gebaseerd te zijn op de kennis en ervaring van erfgoedprofessionals. DE BASIS geeft de ondergrens aan waaraan elke erfgoedinstelling zou moeten voldoen bij digitalisering. DE BASIS staat voor kwaliteit in digitaal erfgoed.

Interessant is nu dat DE BASIS ook een wiki heeft. Met deze wiki wil Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) expertise verzamelen en actueel houden en de discussie daarover stimuleren en transparant tonen.

DEN en DE BASIS
DEN bevordert de samenwerking tussen de erfgoedinstellingen door het delen van kennis over ICT, zodat de inzet van ICT bij het creëren en onderhouden van de digitale collectie optimaal is. Het gebruik van ICT-standaarden levert een efficiëntie- en effectiviteitsslag op bij de digitalisering van erfgoedcollecties.

Discussieer mee of volg de discussie over DE BASIS voor vervaardiging en digitale duurzaamheid via wiki.den.nl
U kunt tot 1 september 2008 reageren op het voorstel. Daarna wordt in samenspraak met een DE BASIS officieel vastgesteld.

Meer weten: Kijk op www.den.nl/debasis

En laat s.v.po. even weten wat je er van vindt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.