DEN conferentie: workshop erfgoed 2.0

Bij Virtueel Platform (VP) is een verslag te vinden van de Erfgoed 2.0 Workshop, die tijdens Digitaal Erfgoed Nederland (DE) conferentie 2007 werd georganiseerd door VP in samenwerking met het Vlaamse Interdisciplinair instituut voor BreedBand Technologie (IBBT). Deze workshop, die een uitkomst geeft van het gelijknamige (Vlaamse) project, is overigens makkelijk te verwarren met dit netwerk. Beide zijn in dezelfde tijd, met dezelfde naam, onafhankelijk van elkaar ontstaan. Verder hebben ze vrijwel niets met elkaar van doen; nog niet…

De DEN conferentie bood veel bekende inzichten (voor wie vertrouwd is met WEB 2.0), maar ook enkele nieuwe, of onderbouwing voor prioriteiten (v.w.b. digitalisering: kwantiteit en toegankelijkheid boven kwaliteit). Het blijft veel luisteren op zo’n conferentie en na 4 sprekers is bij mij doorgaans het werkgeheugen even vol. Al die informatie moet nog gewogen, overwogen en ondergebracht worden, voorzien van persoonlijk commentaar. En dat kost tijd.
Alleen al daarom was de workshop een verademing: aan de slag gaan, actief bezig zijn, in een plezierige omgeving met vakgenoten discussiëren, elkaar enthousiast maken, verschillende gezichtspunten uitwisselen; erg fijn. Het was ook een plezierig informele workshop, waardoor iedereen zich wat losser gedroeg. Of was dat verbeelding? Wat mij betreft mag de helft van de conferentie uit dit soort workshops bestaan.

Intussen wordt er bij Tinker Imagineers in Brugge ook nagedacht over een structurele versterking van de relatie tussen cultuur en erfgoed met een stevige Nieuwe Media invalshoek. Daarover hoop ik spoedig wat te kunnen melden…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.