denken vanuit klant én collectie in bibliotheek Almere

Geïnspireerd door het boek van Pine en Gilmore “De beleveniseconomie” met als ondertitel “werk is theater en elke onderneming creëert zijn eigen podium” ontwikkelt Bibliotheek Smallingerland sinds 2001 het concept van de “Beleefbibliotheek“, een vernieuwend bibliotheekconcept, waarbij het erom gaat een verrassende en dynamische bibliotheekomgeving te creëren. Media worden visueel aantrekkelijk gepresenteerd in belevingswerelden of sferen.
Gekozen is voor vier sferen:

  • Een binnensfeer (huiselijke, informele omgeving);
  • Een culturele sfeer (kunstzinnige, creatieve omgeving);
  • Een werksfeer (hightech, kantooromgeving);
  • Een buitensfeer (natuurlijke omgeving).

Het publiek ervaart het aanbod als inspirerend en verleidelijk, omdat er veel te beleven en te genieten valt: beleven in de zin van meemaken, ondergaan, ondervinden; genieten door te kijken, te luisteren, te lezen of te proeven.

Binnen de context van de “Beleefbibliotheek” worden “infoarrangementen” ontwikkeld en actief aangeboden. Een infoarrangement is een specifieke vorm van informatiedienstverlening, de core business van de bibliotheek. Een infoarrangement beweegt zich rond een (aspect van een) interessant onderwerp en bestaat uit vier elementen:

  • Een tentoonstelling, waar relevante media attractief gepresenteerd worden;
  • Een geselecteerd multimediaal informatiepakket, toegesneden op het betreffende (deel)onderwerp.
  • Een aansprekende activiteit, waarbij gestreefd wordt naar interactie;
  • Deskundige begeleiding door één of meer gespecialiseerde samenwerkingspartners.

Door gebruik te maken van de infoarrangementen (Beleefbibliotheek) van Bibliotheek Smallingerland denkt Bibliotheek Almere nu een goede combinatie gevonden te hebben, waarbij de klant nog beter en op maat bediend kan worden. Zowel Bibliotheek Almere als Bibliotheek Smallingerland zijn ervan overtuigd dat het winkelconcept en het concept van de Beleefbibliotheek elkaar goed zullen aanvullen. Bibliotheek Almere maakt voor de indeling en inrichting van de bibliotheek gebruik van klantsegmentatie. Daarbij is, op basis van onderzoek, uitgegaan van de vraag wat de klant graag wil. Klantsegmentatie een begrip dat eerder geassocieerd wordt met grote merken, merkconcepten en ook tijdschriften en uitgeverijen dan in de culturele sector, waar het pas de laatste tijd meer inagng vindt. Dat werd tijd?

Bibliotheek Almere is een warenhuis geworden met winkels die qua inhoud en presentatie op specifieke klantgroepen zijn gericht. Bibliotheek Almere wil dit aanbod verbreden door niet alleen te denken vanuit de klant, maar ook vanuit de collectie. De infoarrangementen, zoals deze door Bibliotheek Smallingerland worden ontwikkeld, zijn dan ook gebaseerd op de collectie, waarbij steeds een ander onderwerp in de schijnwerper wordt gezet:
* met een aansprekende activiteit, passend bij het onderwerp;
* door een tentoonstelling in te richten, waar relevante media attractief gepresenteerd worden;
* door rondom het onderwerp samenwerking te zoeken met een deskundige partner;
* door de klant een informatiepakket, toegesneden op het betreffende onderwerp, aan te bieden.

Lees verder bij InformatieProfessional

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.