Digitale Cultuur en netwerken

Vandaag vergaderden docenten van de Reinwardt Academie (Amsterdamse Hogeschool van de Kunsten) en de opleiding Media en Informatie Management (MIM) aan de Hogeschool van Amsterdam over een mogelijk nieuwe invulling van de minor e-Cultuur. Ik had voorgesteld dat we niet stuk voor stuk de geinventariseerde problemen zouden oplossen, dat we niet zouden denken vanuit de bestaande structuur van beide opleidingen, niet vanuit de vakken en docenten zoals we die nu kennen, maar eerst na zouden denken over en voorstellen doen voor een optimale minor e-Cultuur. Wellicht dat we daarmee meteen ook een aantal problemen getackeld zouden hebben. Deze opzet werkte wonderwel. (hierna: nieuwe koers, netwerken en de LinkedIn groep Erfgoed 2.0)


nieuwe koers
In een geïnspireerde vergadering van krap 4 uur werd met grote instemming een nieuwe koers bepaald, waarmee de belangrijkste kwesties uit de evaluatie inderdaad verholpen waren; met behoud van docenten en vakken, maar dan veel beter ingevuld. Details volgen later. Wat ik nu vooral wil benadrukken is de grote bereidwilligheid om samen te werken, van elkaar te leren en voor een integrale aanpak te kiezen, die recht doet aan de snelle evolutie van digitale cultuur, met alle haken en ogen vandien (o.a. kwetsbaarheid van digitale bestanden en van de gebruiker, digitale duurzaamheid, Digital Rights Management, beleid in digitaliseren). Daarbij willen we liever af van de term e-Cultuur en kiezen vooralsnog voor de term ‘digitale cultuur’ (met inbegrip van Web 2.0, mobiel, navigatie- en gps-systemen gaming, domotica, etc. etc.).
Jawel, we handhaven de Ning-community zoals we die sinds deze minor met de studenten hanteren, maar gaan dit sterk optimaliseren. Dat maakt van ons docenten al meer een begeleidende coach, die kan inspelen op zowel veranderende omstandigheden en vragen vanuit het werkveld als op capaciteiten van de student, meer dan een doorgeefluik van uitgekristalliseerde kennis. Het één sluit het ander natuurlijk niet uit, maar de verhouding is wel beter nu.

netwerken
Zoals eerder aangekondigd wil ik graag ingaan op netwerken en kennisdelen onder cultureel erfgoed- en mediaspecialisten. Hoewel er veel in ontwikkeling is, ben ik van mening dat er nog veel meer crossovers kunnen plaatsvinden en dat het hele werkveld daar bij gebaat is. Op de DEN conferentie merkte ik nog dat een verhaal van Immovator over Breednet en Nederland als Content-hub door sommigen opgevat wordt als een ‘Readers-Digest’ praatje. Kijk eens aan: het aloude misverstand tussen kunst en commercie!
De uitdagingen op het gebied van digitalisering, van publieksparticipatie, of collectiemanagement zijn enorm en kosten veel geld. De ontwikkelingen op gebied van digitale infrastructuur, media en innovatie/creativiteit eveneens. Hoe zorgen we ervoor dat die vakgebieden elkaar kunnen beïnvloeden? En hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat het beleid, beheer en bereik tegemoet (blijven) komen aan de belangen van de gebruiker (en vice versa, ook dat!) en de maatschappelijke ontwikkelingen die plaatsvinden door digitalisering?

Erfgoed 2.0 op LinkedIn
Of LinkedIn dan het beste platform is om tot kennisuitwisseling te komen, weet ik niet. Met Erfgoed 2.0 proberen we, zonder budget of ondersteunende instelling overigens, deze kennisuitwisseling te faciliteren en er verslag van uit te brengen. In de nabije toekomst willen we, als daar tenminste interesse voor is, trainingen aanbieden aan professionals en/of bijeenkomsten organiseren (al dan niet in nauwe samenwerking met bijvoorbeeld Immovator, Erfgoed Nederland, DEN, DIVA, SIMIN, FOBID, enz. enz.). Zonder budget kom je al gauw uit bij Ning. De beste community is natuurlijk een combinatie van on- en offline, een web-community en een bijeenkomst op locatie zodoende. Aan dat laatste wordt dus ook gewerkt. Tot die tijd hopen we zoveel mogelijk mensen te bereiken die zich bezighouden met digitale cultuur, e-Cultuur, (multi)media / crossmedia, archieven, musea, bibliotheken, monumenten, archeologie, kunsten.

In het kader van de gedachte “conversaties faciliteren waar de mensen die er toe doen zich bevinden” is LinkedIn dan wellicht een goede plek. Op 3 november vorig jaar startte Simone Stoltz daarom vanuit dit weblog de LinkedIn-groep Erfgoed 2.0. Nu, na ruim 2 maanden zijn er meer dan 200 leden en het aantal groeit nog dagelijks.

‘Gooi het in de groep…’
Klinkt lekker ouderwets, zo’n oproep. Ik wil de bij de groep Erfgoed 2.0 aangemelde leden graag vragen mij uit te nodigen als contact in LinkedIn (via email-adres tcmeereboer[at]gmail.com) en dan vooral te komen met vragen, suggesties, tips, stageplekken, nieuws, vacatures, evenementen en discussiepunten die van belang kunnen zijn voor de Erfgoed 2.0 groep.
Een eerste voorbeeld hiervan is de discussie over videotoepassingen in de erfgoedsector. Een discussie die steeds interessanter wordt.
Alvast bedankt voor je bijdrage!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.