Digitaliseren met beleid in 2009

Binnenkort is er een nieuwe ronde Digitaliseren met Beleid. In 2009 zijn er twee tenders: van 1 april 2009 tot en met 29 april 2009 tot 12.00 uur. van 1 september 2009 tot en met 22 september 2009 tot 12.00 uur. Heeft u belangstelling voor het indienen van een aanvraag? Kijk voor meer informatie op www.senternovem.nl/Digitaliserenmetbeleid/index.asp. Een culturele instelling kan subsidie aanvragen voor twee soorten projecten:
1. Informatieplan
Hoe ga ik mijn collectie digitaliseren en hoe past dit in mijn organisatie?
2. Ontwikkelingsproject
Hoe kan ik mijn digitale collectie verbeteren en ontsluiten zodat ik een groter publiek bereik?

Bij de vorige ronde van Digitaliseren met Beleid (september 2008) waren er ruim 40 inzendingen. Daaruit werd een lijst van tien toonaangevende projecten gekozen die gezien hun gehalte in aanmerking kwamen voor subsidie. Gezien ook (zelfs) dit budget gelimiteerd was, konden er uiteindelijk maar 5 met een subsidie worden gehonoreerd. Het Meertens Instituut won uiteindelijk met de melodieënzoekmachine WITCHCRAFT de Digitaal Erfgoedprijs 2008.
Ik was door twee instellingen, Industrion
(Continium) in Kerkrade en de stichting Papua Cultureel Erfgoed (PACE) gevrgaagd advies te geven en te helpen met (herschrijven en onderbouwen van) de aanvraag. Daarin waren duurzame inbedding en een vernieuwende kijk op digitalisering, met verregaande participatie van bezoekers, collectieoverstijgend toegankelijk maken, open source en Web 2.0 belangrijke pijlers, gekoppeld aan een Informatieplan. We hebben goeie en vooruitstrevende aanvragen ingediend: beiden kwamen in de top tien! Dat is te zeggen, Industrion op zes en PACE op zeven; beiden liepen dus op een haar na de subsidie mis. En natuurlijk zou ik nu graag een instelling helpen om in de top 5 te komen. Met een kleine maand te gaan kan er nog heel wat worden gedaan.

subsidieregeling digitaliseren met beleid
Met de subsidieregeling ‘Digitaliseren met beleid’ (DMB) wil het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) het digitaliseringsproces duurzaam inbedden in organisatie, beleid en werkprocessen van culturele erfgoedinstellingen. De regeling is gestart in 2006 en wordt uitgevoerd door SenterNovem.
Een culturele instelling kan subsidie aanvragen voor twee soorten projecten. In het informatieplan geeft u aan hoe u de digitalisering van uw collectie(s) gaat aanpakken en hoe dit past in het algemene beleid van uw instelling. U kunt doorlopend een aanvraag voor een informatieplan indienen, tot het budget is uitgeput. Het subsidiepercentage bedraagt 75% van de projectkosten, met een maximum van 22.500 euro. Het totale subsidiebudget in 2009 is 700.000 euro. De andere is het Ontwikkelingsproject. Bij een ontwikkelingsproject beschrijft u hoe u uw digitale collectie wilt verbeteren, zodat bredere toepassing, bewerking of verrijking mogelijk wordt.
Een voorwaarde voor het indienen van een ontwikkelingsproject is dat u over een informatieplan beschikt. Het subsidiepercentage bedraagt 65% van de projectkosten, met een maximum van 250.000 euro. De projectkosten dienen minimaal 25.000 euro te bedragen. Het totale subsidiebudget voor 2009 is 3.365.000 euro. Een ontwikkelingsproject kan alleen tijdens een tender aangevraagd worden.

Informatiebijeenkomst Digitaliseren met Beleid
SenterNovem organiseert samen met DEN een bijeenkomst voor geïnteresseerden die meer informatie willen over het opstellen of indienen van een aanvraag van een informatieplan.

Kijk voor meer informatie op www.senternovem.nl/Digitaliserenmetbeleid/index.asp
of bij DEN: http://www.den.nl/docs/20070124101820/
Download van de DEN-site de ICT-criteria bij de regeling Digitaliseren met Beleid 2009 (pdf)

Bron: MuseumService

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.