digitalisering cultureel erfgoed, discussie via wiki

InformatieProfessional plaats nogmaals een oproep over DE BASIS, “Digitaal Erfgoed: Bouwen aan Succesvolle IctStrategie”. Het gaat om een set van minimale eisen voor digitalisering van cultureel erfgoed. Daarom geldt DE BASIS als toetsingsinstrument voor subsidieregelingen als Digitaliseren met Beleid.

Tot 1 september a.s. kan het erfgoedveld via wiki.den.nl mede bepalen welke standaarden minimaal nodig zijn bij het digitaliseren van cultureel erfgoed. Het voorstel voor uitbreiding van DE BASIS gaat nu over twee thema’s: vervaardiging en duurzaamheid.
In 2007 zijn op het gebied van vindbaarheid zeven standaarden bepaald die ervoor zorgen dat erfgoedcollecties goed vindbaar zijn op internet. In 2008 werkt DEN verder aan de minimale eisen voor de vervaardiging van digitale data (tekst, beeld, geo-informatie en audiovisueel materiaal) en voor digitale duurzaamheid. Over het voorstel voor de uitbreiding van DE BASIS met deze nieuwe eisen kan in de zomermaanden worden gediscussieerd via de wiki. In 2009 zullen de thema’s beschrijving en presentatie aan bod komen. Het voorstel voor uitbreiding is opgesteld in nauwe samenspraak met experts op het gebied van vervaardiging van tekst, beeld, geo-informatie en audiovisueel materiaal en van digitale duurzaamheid.

Meer hierover lees je op de website van DEN: http://www.den.nl/debasis/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.