dish09: de preconference in het Maritiem Museum

Vandaag, dinsdag 8 december, waren Micon Schorsij van de Collectiewijzer en ondergetekende aanwezig bij een onderdeel van de preconference van DISH2009, de eerste aflevering van een nieuwe tweejaarlijkse conferentie over digitale strategieën voor de erfgoedsector (op twitter te volgen via de hashtag #dish09). Nogal een mond vol: “Digital Strategies for Heritage (DISH) is a new biennial international conference on digital heritage and the opportunities it offers to cultural organisations,” maar het programma is er ook naar. Bij een volgende aflevering zou het goed zijn als de Collectiewijzer namens ICN ook aanschuift bij de organisatie. De huidige aanpak op het gebied van collectiebeheer, -behoud en toegankleijk maken kan immers niet meer los gezien worden van de ontwikkelingen op digitaal vlak. Juist daar kunnen diverse expertises elkaar versterken.

Bij de workshop in het Maritiem Museum kwamen onderwerpen aan de orde als “The ultimate collaboration: working with museums and working with your public. We have heard how, as museums, you can work together when it comes to collections. We have come up with ideas about how public knowledge can be used in the museum, but how do we link up this information?” De aanwezigen, onder wie ook Bert Degenhart Drenth, directeur van Adlib, Marco de Niet, directeur van DEN en Frans Hoving van Erfgoed Nederland, waren het er wel over eens dat met de collectie online gaan, publiek daar ontmoeten en laten participeren niet meer een vraag is. Nu komt het aan op het doorontwikkelen van de middelen waarmee en manieren waarop bezoekers kunnen participeren; wat werkt wel en wat heeft weinig toegevoegde waarde?
Verschil van mening was er nog enigzins over de vraag of ale die collectie in één grote database bijeengebracht en ontsloten zouden moeten worden. De Collectie Gelderland doet dat voor de erfgoedinstellingen in de provincie op een uitstekende wijze. Vooral de visuele interface viel goed in de smaak tijdens de presentatie van Arno Stam van Stichting Gelders Erfgoed. Waarom is het belangrijk dat het om Gelders Erfgoed gaat en voor wie is dat belangrijk? Moet je dat wel allemaal bijeen willen brengen onder 1 vlag, of vooral zorgen dat een (potentiële) bezoeker gewoon objecten in collecties kan vinden, inclusief context en mogelijkheden om daarin zelf verzamelingen en connecties aan te leggen? Of is die specifieke interface juist belangrijk omdat een bezoeker zich daarmee kan identificeren?
Al met al werd het een boeiende discussie, waar geen eensluidend antwoord uit naar voren kwam. Misschien staat dat nog wel het dichtst bij de realiteit.

Dit bericht verschijnt ook op de blog van de Collectiewijzer

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.