doorluchtig museum

Met een eigentijdse (!) website, geeft het Indianapolis Museum of Art sindskort volop informatie over het museum. Net als bij een weblog of besturingssysteem is er een dashboard, waarmee bezoekers inzicht verkrijgen in het reilen en zeilen van het museum. Welke kunstwerken zijn er te zien, welke zijn in bruikleen gegeven, hoeveel bezoekers komen er zoal, hoe zit de begroting zo ongeveer in elkaar. Dat klinkt als een verlichte vorst die de bevolking betrekt bij het koninkrijk door te vertellen dat het heus geen sinecure is.afbeelding-3.png

Willen we dat weten? Misschien, maar het toont wel goede wil in de zin van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Natuurlijk willen we dan ook weten, ik althans wel, hoe ecologisch zo’n museum gerund wordt. Als je nagaat dat bijvoorbeeld Industrion in Kerkrade vooral ook energie verbruikt om te koelen vanwege de warmte die ontstaat door alle verlichting en door de uitstralingan de bezoekers (wat ze in het toekomstige museum gaan verhelpen!), zijn zulke cijfers best interessant. Ik spreek dan voor mezelf.

Interessant is eveneens dat het het museum de bezoekers uitnodigt zelf te participeren via Web2.0 favorites als YouTube, MySpace en Flickr en door ze zelf de digitale versie van de collectie te laten indexeren met tags en andere persoonlijke toevoegingen. Dat is waar het NIBG ook op wil inzetten. Zo langzamerhand ontstaan er dan toch steeds meer cases op dit gebied.

via: museum-wereld.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.