Een nieuwe rol voor erfgoedmusea?

LUX organiseert op donderdag 15 april het Provinciedebat kunst en cultuur over de legitimatie van erfgoedmusea en hun (nieuwe) maatschappelijke functie. Gespreksleider is Piet Hein Peeters.
Update: inmiddels is ook een discussie over dit debat gestart op de Linkedin groep van Erfgoed 2.0.

Nederland kent een enorme verscheidenheid aan musea op het gebied van cultureel erfgoed. Van grote gezichtsbepalende instellingen als het Openlucht Museum in Arnhem tot aan het Grootmoeders Keukenmuseum in Nijmegen. Maar wat is nu de functie van al deze, in de provincie Gelderland alleen al meer dan honderd,  erfgoedmusea? Zijn ze belangrijk omdat ze er nu eenmaal zijn en een bepaald deel van ons culturele verleden beheren, behouden en ten toon stellen? Of mag er meer worden verwacht? De laatste jaren wordt steeds vaker gesproken over de relatie tussen erfgoedmusea en de Nederlandse samenleving. Musea zouden zich meer de vraag moeten stellen hoe ze kunnen bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken. Hoe kan deze link worden gemaakt? En is dit voor alle ergoedmusea, groot en klein, een haalbare kaart? Is het Nationaal Historisch Museum, waarin op een nieuwe manier wordt
nagedacht over het relevant maken van cultureel erfgoed voor een breed publiek, een goed voorbeeld van deze verbinding met de maatschappij?
locatie: Posttheater in Arnhem
datum: 15 april 2010 van 14:00 tot 18:00

Deel 1: De (nieuwe) rol van erfgoedmusea
Met bijdragen van Gitta Luiten (directeur Mondriaanstichting), Erik Schilp (algemeen directeur Nationaal Historisch Museum), Siebe Weide (directeur
Nederlandse Museum Vereniging) en Arnoud Odding (directeur Nederlands Glasmuseum).

Deel 2: Uitvoering geven aan een maatschappelijke functie
Met bijdragen van Marc Wingens (directeur Gelders Erfgoed), Gitta Luiten (directeur Mondriaanstichting), Theo Meereboer (initiatiefnemer van Erfgoed 2.0).

Meer info:
Martijn Reubzaet
Afdeling debat LUX
Mariënburg 38-39
6511 PS Nijmegen

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.