Een verdienmodel is nog geen businessmodel

In 2010 verscheen het boek “Businessmodellen – Focus en samenhang in organisaties” van Dirk Houtgraaf (Sectorhoofd Kennis Uitwisseling bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) en Marleen Bekkers. Binnenkort verwachten we op bmice.nl een bijdrage van Dirk Houtgraaf zelf over dit boek. Nu alvast een korte beschrijving.

We hebben het ook in de erfgoedsector steeds vaker over businessmodel, maar de term wordt vaak te beperkt gebruikt. Meestal wordt in dat verband gedoeld op verdienmodellen. Dirk Houtgraaf en Marleen Bekkers willen met hun boek bedrijven en organisaties ervan bewust maken dat er bij een verandering aan meer knoppen tegelijk gedraaid dient te worden. Het boek Businessmodellen biedt een concreet model voor de praktijk, dat bij diverse soorten organisaties kan worden toegepast. Met het model kun je je eigen businessmodel aanscherpen of innoveren. Welke mogelijke consequenties deze aanpassingen elders in je organisatie hebben, maak je er ook mee inzichtelijk.

De recensie op Managementboek.nl meldt: “Alle factoren die van invloed zijn op het totale model en hun onderlinge samenhang worden door de auteurs stapsgewijs benoemd en beschreven, en ook nog eens verduidelijkt door vele praktijkvoorbeelden […].
Het tweede deel van het boek is een meer praktijkgerichte afdeling: alle bouwstenen van het model worden hierin nog eens langsgegaan, inclusief de gereedschappen waarmee aan deze bouwstenen kan worden gewerkt, in termen van schaven of bijstellen. En voor wie dat dan nog niet genoeg is, is daar de bijna uitputtende literatuurlijst.”

Je kunt hier alvast luisteren naar een interview met Dirk Houtgraaf (© Managementboek.nl)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.