Erfgoed 2.0 blikt terug op 2009

Voordat we ons richten op de nieuwe plannen van 2010 kijken we graag eerst even gezamenlijk terug naar de resultaten van het afgelopen jaar.

Erfgoed 2.0 heeft zich in 2009 op diverse vlakken verder weten te ontwikkelen. Op het weblog hebben we met een bezoekersaantal van een kleine 20.000 het bezoek in 2009 met 39% weten te verhogen ten opzichte van 2008. Het meest gelezen binnen het weblog is het tabblad Over Erfgoed 2.0. (Een goede reden voor ons om de tekst weer eens te updaten). Van de artikelen is het bericht van Theo Meereboer over Google Street View het vaakst bekeken, gevolgd door het artikel over het het (toen) nieuw geopende verkade paviljoen in het Zaans Museum en het artikel over de aanwezigheid van musea op facebook en hyves. Opvallend dat dit drie geheel verschillende artikelen zijn. De reden van waarom nou juist deze artikelen hoog scoorde zoeken we nog. Het minst gelezen was het artikel over National Archives dat met iGoogle aan de slag ging en het artikel over Sellaband.

Erfgoed 2.0 is in 2009 uitgebreid met een nieuwe auter, Jeroen IJntema. Jeroen had al direct (zo vermoeden wij) met zijn komst in oktober een stijging in het bezoek in de maanden oktober en november teweeggebracht.

Naast het weblog is de LinkedIn groep van Erfgoed 2.0 aanzienlijk gegroeid. Het ledenaantal is in 2009 de 1000 voorbij gegaan. Dit is een uitstekend resultaat voor een groep die pas 1 jaar jong is. De 1000 leden hebben afgelopen jaar gespoken over de meest uiteenlopende onderwerpen zoals het nationaal historisch museum, het gebruik van facebook binnen musea, handheld guides. Maar ook discussie over een nieuwe definitie van het museum en over welk type diascanner het best te gebruiken is, waarvan de eerstgenoemde maar lieft 48 reacties opriep. De discussie over publieksparticipatie bij het NHM kreeg het meeste respons (58 comments).

In mei heeft Erfgoed 2.0 een NING opgezet en ook deze NING is goed gegroeid. Het afgelopen jaar zijn hier ruim vijftig leden actief geworden, en inmiddels staat de teller op 60. De NIINg was opgezet vanuit de gedacht dat LinkedIn hier en daar beperkingen met zich mee bracht. Om nog laagdrempeliger te zijn en een community te kunnen bieden van en voor erfgoedprofessionals, waar vragen, ervaringen, kennis, meningen en suggesties gedeeld kunnen worden is een nieuwe locatie toegevoegd via dit NING. Inmiddels zijn de ontwikkelingen binnen Erfgoed 2.0 doorgegaan en zal deze NING zich ook vooral gaan richten op Business Models binnen de erfgoedsector.

Tot slot heeft Erfgoed 2.0 actief getwitterd in 2009. We volgen 515 personen en instellingen en worden zelf door maar liefst 412 twitteraars gevolgd. In 2009 heeft Erfgoed 2.0 een kleine 300 tweets geleverd en is op 37 lijsten verschenen.

Al met al mooie cijfers om op terug te kijken. We hebben bij Erfgoed 2.0 veel tijd gestoken in het opbouwen en uitbreiden van het netwerk. Met uitstekend resultaat! Uitgaande van het feit dat momenteel alle activiteiten op het netwerk van Erfgoed 2.0 op vrijwillige basis gedaan worden, mag gezegd worden dat de hierboven geschetste resultaten boven verwachting zijn.

In 2010 zal Erfgoed 2.0 zich nog dieper in het veld bewegen. Niet alleen door meer auteurs kans te bieden hun informatie te delen via Erfgoed 2.0 en nog meer artikelen en nieuwsberichten te leveren, maar vooral ook door Erfgoed 2.0 als organisatie duidelijker op de kaart te zetten. De trainingen die in maart en april 2010 van start gaan zijn hierin een eerste stap.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.