Erfgoed en economie

Op 7 februari 2012 organiseren Netwerk Erfgoed en Ruimte/RCE en tijdschrift Blauwe Kamer een debat over de historische dimensie van economische innovatie en de betekenis van (wereld)erfgoed voor de topsectoren en de economische noodzaak van dit cultureel erfgoed. Onder de titel “WERELDERFGOED EN TOPSECTOREN” is de stelling van het debat dat een concurrerend Nederland niet zonder cultureel erfgoed kan.
Sprekers zijn onder anderen de hoogleraren Joks Janssen, Hans Renes en Eric Luiten. Thema’s zijn onder meer de creatieve industrie, het watermanagement en de vestiging van buitenlandse hoofdkantoren, dit alles in relatie tot de economische ontwikkeling van Nederland.

Ik ben het direct met de stelling eens, maar ook benieuwd waarom de organisatoren en de uitgenodigde sprekers menen dat dit niet kan. Daarbij zou ik het zelf omschrijven als een uitgelezen kans voor organisaties om de identiteit te koppelen aan die van de plaats of streek waar de organisatie bedrijvig is. Dat is van belang voor de mensen die er werken, voor de herkenbaarheid van de organisatie en het draagvlak. Het geeft mijns inziens ook een gevoel van wederzijdse betrokkenheid; in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Voor mezelf kan ik zeggen dat een keuze tussen een oudere, betekenisvolle plek en een nieuw kantoorgebouw als werkplek, mits de voorzieningen ongeveer gelijk zijn, snel gemaakt is voor het oudere gebouw. Maar dat kan gewoon notalgie zijn, de retrospectieve emotie.
Veel belangrijker vind ik dan ook dat het samengaan van erfgoed en economie in Europees verband, met het oog op een gebrek aan samenhang, gedeelde identiteit en de gedachte dat Europa als verzamelplaats van erfgoed voor de toekomst en de innovatie van de economie zou hebben afgedaan. Ik ben van mening dat Europa – en specifieker erfgoedlocaties (industrieel erfgoed, musea, monumenten, etc) – juist de creatieve broedplaatsen zouden moeten en kunnen zijn, waar de economie telkens nieuwe impulsen van kan krijgen. Vernieuwing en verbondenheid, dat zorgt wellicht voor een stabielere en duurzame economie.
Hopelijk wordt met dit debat een langdurige cobversatie over dit onderwerp op gang gebracht. Ik ben uiterst benieuwd naar meer meningen en inzichten op dit vlak.

Meer informatie over het debat en het programma zijn beide te vinden op de website van het Netwerk Erfgoed en Ruimte.

7 februari 2012 . 14.00 uur . Schip van Blaauw in Wageningen
Generaal Foulkesweg 72 . 6703 BW Wageningen
Deelname is gratis. Aanmelding: info@blauwekamer.nl
t 0317 425890 . www.blauwekamer.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.