Erfgoedarena voor het eerst op locatie

Op woensdagavond 5 november 2008 organiseren Erfgoed Nederland en de Reinwardt Academie in samenwerking met Brabants Erfgoed en de Fontys Hogeschool voor de Kunsten de Erfgoedarena voor het eerst op locatie, t.w. de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg.

Het thema van deze avond is Bedreigend erfgoed, hetzelfde thema als de Erfgoedarena van 15 oktober 2008 in Amsterdam.
Erfgoed kan niet alleen bedreigd zijn maar ook bedreigend overkomen. Of zelfs tot bedreigingen leiden. Discussies over aloude tradities, herdenkingen en de hernieuwde aandacht voor volkscultuur maken dit actueel. Recente voorbeelden zijn de weerstand tegen een standbeeld voor een ‘goede Duitse soldaat’, de plek van ons slavernijverleden of de afgelaste tocht tegen Zwarte Piet in Eindhoven. Welke sentimenten en mechanismen spelen dan? Welke positie moeten en kunnen erfgoedinstellingen hierbij innemen?

Bijdragen worden geleverd door: Rob van der Laarse, (universitair hoofddocent Erfgoedstudies en Algemene cultuurwetenschappen bij de leerstoelgroep Europese cultuurgeschiedenis, en senior staflid van het Huizinga Instituut voor Cultuurgeschiedenis) en Herman van Rouwendaal, initiatiefnemer standbeeld ‘Duitse soldaat’. De avond wordt voorgezeten door Léontine Meijer-van Mensch, docent Reinwardt Academie. Léontine Meijer is docent Theoretische museologie aan de Reinwardt Academie. Daarvoor werkte ze als projectcoördinator van de Europa Fellows II Onderzoeksschool aan het Collegium Polonicum in Slubice (Polen) en als universitair docent Cultuurbeheer en museumkunde aan de Europa-Universitaet Viadrina in Frankfurt a/d Oder.

Deelname is gratis en aanmelden is vereist voor 5 november a.s.. Dat kan via de website van Erfgoed Nederland. Daar is ook meer informatie te vinden over het thema, locatie en aanvangstijden.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.