Extra geld voor samenwerkingsprojecten van musea

Via de regeling Samenwerking Musea stelt minister Bussemaker van OCW extra geld beschikbaar voor samenwerkingsprojecten tussen musea onderling en musea en andere culturele instellingen.

De regeling, die is ondergebracht bij het Mondriaan Fonds, moet bijzondere vormen van samenwerking stimuleren, zoals de uitwisseling van collecties tussen(internationale) musea of een samenwerking tussen musea en een historische vereniging, natuurverenigingen, archieven of andere partijen met cultureel erfgoed. Op deze manier kunt u als museum op vernieuwende manieren publiek trekken en als culturele instelling uw kennis en eventuele collectie bij een nieuwe publiek brengen. De minister stelt de komende drie jaar hiervoor € 8 miljoen beschikbaar.

Hulp nodig om snel te schakelen?
E30-beeldmerkHet kan soms tegenvallen om snel een aanvraag te doen, met een sterk concept dat afgestemd is op de vraag vanuit het fonds en daar de juiste partners bij te vinden. Bij Stichting E30 is een aantal experts, waaronder ikzelf, goed in staat om de musea te helpen bij deze samenwerkingsprojecten (tegen een geringe vergoeding). Dat kan door advies en hulp bij het schrijven en doen van een goede aanvraag aanvraag, bij het ontwikkelen (en onderbouwen!) van een concept, een begroting, plannen opstellen voor publieksbereik, etc. Op die manier kunnen we eraan bijdragen dat mooie projecten gehonoreerd worden.
Interesse? Stuur vrijblijvend een mail naar Stichting E30 >>

Voor wie
Schermafbeelding 2013-12-04 om 15.20.40De regeling is van toepassing op musea en is bedoeld als bijdrage voor gezamenlijke initiatieven die het gangbare overstijgen; de relatie tussen de burger en cultureel erfgoed versterken; een duurzaam karakter hebben, voorbeeld stellend en navolgbaar zijn door anderen en uiteindelijk leiden tot een sterkere museale sector. Een project dat al is genororeerd is ArtTube, het gezamenlijke videokanaal van vijf musea in Nederland en België.
Het gaat daarbij om de volgende thema’s:

  • educatie
  • publieksbereik (meer / nieuw publiek)
  • zichtbaarheid (van collectie)
  • wetenschap
  • digitale mogelijkheden
  • collectiebeleid

– Eerste deadline is 1 februari 2014 –

Hoe vraag je aan?
Een bijdrage voor samenwerking kan worden aangevraagd door het insturen van dit aanvraagformulier met in de (onderstaande) checklist gevraagde bijlagen.
Een bijdrage uit de samenwerkingsregeling musea kan 6 maal per jaar worden aangevraagd. Deadlines zijn: 1 februari, 4 april, 30 mei, 1 augustus, 3 oktober en 28 november.

De bijdrage moet minstens twee maanden voor de ingangsdatum van het project aangevraagd worden via het aanvraagformulier (pdf), inclusief bijlagen. Let op dat de behandeltermijn ongeveer drie maanden in beslag kan nemen.

Lees meer op de website van Mondriaan Fonds

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.