Geef leven door via je mobiel

ScoluIn Genéve was afgelopen dagen een mooi voorbeeld te zien van wat nieuwe media voor kunstmusea kunnen betekenen. Een installatie, Scolu genaamd en ontwikkeld door de universiteit van Genéve, is eigenlijk een soort van virtueel en interactief aquarium, bewoond door levende wezens die kunnen voortleven op je mobiel.

Door je mobiel op de interface van de installatie te plaatsen, zie je dat het gedrag van de wezens veranderen. En wanneer één van deze wezens jouw mobiel binnenkomt, kan je hem meenemen naar waar je maar wil. Het is de bedoeling dat het kunstwerk op deze manier zich buiten de muren van de tentoonstelling gaat verspreiden.

De makers denken dat hun installatie een eerste voorbeeld is van een nieuwe generatie kunstwerken die de grenzen van het museum nog meer zullen vervagen. Scolu is gemaakt door Leïla Jaquet in samenwerking met Stanislas Bernatt (HEAD-Geneva/Media Design).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.