Geven aan cultuur

Schermafbeelding 2014-02-27 om 22.20.28Wijzer Werven is een trainings- en coachingstraject op het gebied van fondsenwerving en het vergroten van inkomsten. Wijzer Werven heeft een website, www.daargeefjeom.nl waar tips, tools en best practices te vinden (zullen) zijn, zoals de Geefwijzer.
Iedere instelling en maker uit de Nederlandse non-profit cultuursector die beschikt over een ANBI-status, aangemerkt als culturele instelling, kan zich aanmelden voor begeleiding. Het programma is toegankelijk voor directie, management én medewerkers. De instelling betaalt voor het traject slechts 10% van de kosten. Het ministerie van OCW betaalt de rest.

Schermafbeelding 2014-02-27 om 22.18.21Wijzer Werven is opgericht, omdat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap culturele instellingen de komende vier jaar wil ondersteunen met kennis, capaciteit en veranderkracht. Hierdoor moeten culturele organisaties steeds beter kunnen aansluiten op de veranderende markt; o.a. door meer zelfredzaamheid aan de dag te leggen, bijvoorbeeld op het gebied van fondsenwerving.
Minister Bussemaker heeft na aanbesteding de dienstverlening gegund aan het samenwerkingsverband van Berenschot, Charistar en Van Dooren Advies voor een periode van vier jaar.

Op www.daargeefjeom.nl is meer informatie en de link voor aanmelden te vinden. Bij Tips voor cultuurmakers op de site komt in de loop van de komende maanden actuele informatie over ervaringen, best practices en analyses.
De website richt zich vooralsnog zowel op de gevers als op de instellingen die willen leren hoe potentiële gevers te begeleiden bij het doneren. Interessant is bijvoorbeeld een Fonds op Naam. Dit wordt met een inleg van minimaal 50.000 euro opgericht. De doelstelling van het fonds wordt door de gevers zelf bepaald. Een doelstelling kan zijn het aanvullen van een specifieke collectie door objecten aan te kopen vanuit het FoN.
Een Fonds op Naam kan als persoon of bedrijf opgericht worden. Een Fonds op Naam kan ook in het testament opgenomen worden.

Lees meer op www.daargeefjeom.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.