Glasnegatieven in beeld…

Gastredacteur: Charlotte van Dijk

Regelmatig is er in het erfgoedveld door gebrek aan geld, tijd, menskracht of expertise geen gelegenheid om een collectie glasnegatieven te ontsluiten. Dit kan er toe leiden dat er niets wordt ondernomen, of dat een project niet afgemaakt wordt. Al die glazen platen met informatie kunnen een nieuw verhaal vertellen, of een bestaand verhaal in een presentatie aanvullen. In het Voerman Museum Hattem, waar ik werkzaam ben, lag ook zo’n collectie glasnegatieven in het depot. In het verleden was het allemaal al eens doorgekeken, handmatig beschreven en weer in het depot beland. Recent hebben we het project weer opgepakt, wat mij een prima aanleiding leek om het hele proces van ontsluiten (van herkomstbeschrijving tot en met digitalisering) eens volledig in kaart te brengen.

Voor, en ook na, het digitaliseren zijn er een aantal stappen te maken. Om een compleet beeld te geven van dit proces, en handvatten te kunnen bieden, heb ik een handleiding opgesteld. Het vertelt de lezer hoe het ontsluiten zou kunnen verlopen. De handleiding geeft een holistische visie, een overzicht van het proces van ontsluiting. Er zijn eerder diverse interessante publicaties over glasnegatieven en digitalisering beschikbaar gesteld. Deze belichten vooral de afzonderlijke stappen. Glasnegatieven in beeld, behandelt deze stappen kort, verwijst naar gespecialiseerde literatuur, gaat extra in op juridische en ethische aspecten en geeft hierover achtergrondinformatie en links naar gratis downloads. Mijn inziens, een belangrijke en noodzakelijke meerwaarde van de gekozen procesbeschrijving.

Ik heb de handleiding geschreven voor mensen die mogelijkheden zien in een collectie glasnegatieven, maar niet weten waar te beginnen, of hoe verder te gaan. De handleiding kan ook als reminder dienen voor degenen die al bekend zijn met het proces. Ik hoop hiermee leesplezier te bieden en voldoende inzicht te verschaffen in de stappen tot ontsluiting van uw collectie glasnegatieven.

De handleiding is hier te downloaden.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.