Grote interesse in business modellen

Dat er al geruime tijd veel ontwikkeling gaande is binnen de erfgoedsector is misschien geen nieuws, maar wel een goed teken. Het houdt in dat de erfgoedinstellingen nieuwe mogelijkheden verkennen en kansen aangrijpen.

Daardoor kunnen de instellingen -opnieuw- in verhouding staan tot ontwikkelingen binnen de samenleving en daarin een vernieuwende rol spelen. Die nieuwe verhouding tot de samenleving heeft vanzelfsprekend een impact op de organisatie, werkprocessen en verdienmodellen van de erfgoedinstelling.
Zo zal het ook effect hebben, zij het indirect, op collectiemanagement. Om die reden had mijn collega bij het ICN, Micon Schorsij, een blogpost aan de innovatie van business modellen gewijd, op het toen nog kersverse weblog van de Collectiewijzer (initiatief van ICN). Dat was vlak na de DISH conferentie waar de publicatie van het BMICE project gepresenteerd werd en terwijl de eerste verkennende gesprekken over een mogelijk vervolg van het BMICE project gevoerd werden tussen Kennisland en Erfgoed 2.0. En hij was niet de enige bij wie de presentatie (en natuurlijk de keynote van Alex Osterwalder, zie hieronder) indruk had gemaakt. Na 3 maanden en ruim 55 blogposts verder blijkt dit de meest gelezen blogpost te zijn op het Collectiewijzer blog.

Vraag blijft wel hoe gretig conservatoren zullen meedenken over nieuwe business modellen waar het ‘hun’ collecties betreft. Misschien zijn ze minder conservatief dan vaak gedacht wordt en staan ze juist open voor innovatie en andere toepassingsmogelijkheden; zolang dit de collecties ten goede komt; dat is niet alleen het beheer en behoud of de tentoonstelling ervan, maar ook een verantwoord, publieksgericht management.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.