Het Waterlooplein als nieuw museumkwartier?

Zes cultuurinstellingen, Joods Historisch Museum, het Rembrandthuis, de Hermitage Amsterdam, de Hortus Botanicus, het Muziektheater en Gassan Diamonds  op en rondom het Waterlooplein te Amsterdam werken sinds 2007 samen om het Waterlooplein opnieuw op de kaart te zetten als museumgebied en de geschiedenis van het Waterlooplein en omgeving meer zichtbaar te maken en beter te ontsluiten. Hiervoor worden onder andere een website, een magazine en een culturele biografie met historische achtergrondinformatie van het waterloogebied gemaakt. Het geheel is onder de noemer Groot Waterloo District  gelanceerd.

De zes partijen willen meer toeristenstromen en verblijfstoerisme generen naar de culturele instellingen, winkels en horecagelegenheden rondom het Waterlooplein, het J.D. Meijerplein en het Mr. Visserplein. Ook wil de opgerichte Stichting Groot Waterloo een meerwaarde geven aan de historie van het gebied, en daarmee aan de stad. Deze stichting werkt samen met ondernemers en bewoners van het gebied, waaronder de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en de Gemeente Amsterdam.

Tevens zijn veertien bachelorstudenten van de UVA, vanuit de minor Erfgoed en Museumstudies, bij het project betrokken. “Teneinde de geschiedenis aan een groot publiek te presenteren, werkten de studenten aan een concept voor een openluchttentoonstelling op en rond ‘De Drie Pleinen’, te weten het Waterlooplein, het Jonas Daniël Meijerplein en het Meester Visserplein.” Op 10 december jongsleden hebben de studenten hun plannen gepresenteerd. Zij stellen voor in het gebied zeven ‘stadsoases’ te ontwikkelen met veel groen en aandacht voor de historie van de zes instellingen. Belangstellenden kunnen vervolgens met een audiotour langs de oases wandelen.

De website is nog in ontwikkeling en het project ligt nog ter afronding. We wachten dus met veel interesse af…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.