Historische kranten in 2009 doorzoekbaar

De Koninklijke Bibliotheek (KB) is sinds juni 2006 actief met het project Databank Digitale Dagbladen waarbij de KB samenwerkt met afgevaardigden uit verschillende wetenschappelijke disciplines, de uitgeefsector, leveranciers van hard- en software en collega-instellingen die kranten bewaren, verfilmen en/of digitaliseren (waaronder het Duitse bedrijf Content Conversion Specialist (CCS) en het Nederlandse bedrijf M&R om maar liefst 8 miljoen krantenpagina’s te digitaliseren.
In het kader van de projectuitvoer is een kerngroep opgericht bestaande uit DEN, Erfgoed Nederland, Persmuseum, Taskforce Archieven, Tresoar en Bureau Samenwerkende WSF Bibliotheken.

De taken en ambitie van de kerngroep zijn het uitoefenen van een monitorfunctie, coördinatie en kennisverspreiding over digitalisering.” Om op de hoogte te blijven kan men zich abonneren op een discussielijst door een e-mail te sturen naar DEN.

Het project zal op grote schaal nationale, regionale, lokale en koloniale dagbladen digitaliseren en gratis beschikbaar stellen op internet. De kranten lopen uiteen vanaf de eerste krant uit 1618 tot aan kranten uit de twintigste eeuw. Over deze laatste groep in de KB nog in overleg met de Nederlandse Uitgeversbond en andere organisaties die de belangen van auteursrechthebbenden behartigen, aangezien de huidige auteurswet beperkingen stelt ten aanzien van het beschikbaar stellen van het materiaal.

De historische kranten zullen echter gratis beschikbaar worden gesteld via het web. Deze zijn doorzoekbaar zijn op de complete tekstinhoud. Sinds februari 2007 zijn de eerste kranten gescand waarna per maand 200.000 pagina’s gedigitaliseerd worden. Het digitaliseren van alle 8 miljoen pagina’s zal naar schatting zo’n drie jaar in beslag nemen en in 2011 eindigen. Desondanks wordt al in 2009 gestart met het beschikbaar stellen van de tot dan toe (2 miljoen) gedigitaliseerde pagina’s.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.