Hollandprijs op hollanddag

Ook dit jaar wordt weer de zogenaamde Hollandprijs uitgereikt. Deze prijs wordt sinds 2007 toegekend aan een historische vereniging uit Noord- of Zuid-Holland. Dit gebeurt uit naam van Historische Vereniging Holland. HVH heeft als doel de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis van Holland onder een breed publiek te bevorderen. Met de prijs hoopt het bestuur de aandacht voor de eigen lokale en regionale geschiedenis te vergroten en het belang van historische verenigingen te onderstrepen. De prijs zal worden uitgereikt op Hollanddag 2010.

Hollanddag is dit jaar op vrijdag 19 november in het Haags Gemeentearchief  en heeft als thema “websites”.  Doel van de dag is om de verenigingen met tips en adviezen te helpen met het bouwen en onderhouden van hun websites. mag duidelijk zijn dat de prijs wordt toegekend aan de ‘beste’ website van de historische vereningen in Nederland. Bij de beoordeling wordt gekeken naar vorm en inhoud, maar vooral naar in hoeverre lokale historische informatie wordt aangeboden. Er zijn twee prijzen uit te reiken van elk € 350.

Wil je als historische vereniging meedingen naar de prijs of meer informatie over de beoordelingscriteria, kijk dan bij Historische Vereniging Holland.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.