Identiteit 3.0

Gastredacteur: Hugo van de Poel
Identiteit 3.0 is mijn bachelorscriptie van mijn studie aan de Reinwardt Academie. In deze scriptie tracht ik twee ontwikkelingen aan elkaar te koppelen. Aan de ene kant constateer ik de opkomst van internetgebruikers en vooral van sociale netwerkers. Het sociale netwerken gaat verder dan het delen van alledaagse ontwikkelingen, het gaat in vele gevallen om het ontwikkelen van autobiografische verzamelingen. Al deze verzamelingen samen vormen een (alternatief) collectief geheugen en/of collectieve identiteit. Het behoudt van collectief geheugen en collectieve identiteit is een van de kerntaken van musea.

Hier bevindt zich dan ook de tweede ontwikkeling: een groep musea die zich openstelt voor wat haar publiek te zeggen heeft; publiek dat graag lijkt te willen participeren. Op dit gebied lijken musea uiteen te vallen in twee groepen: de “romantische musea” leggen de nadruk op het object en gaan uit van begrippen als historische sensatie en authenticiteitsbeleving.
De tweede groep de “metamusea”, zien het museum als een plek waar erfgoed, identiteit en musea zelf ter discussie moeten staan. Voor deze laatste groep is de opkomst van sociale netwerken een zeer bruikbare ontwikkeling. Als er wordt gekeken naar de kerneigenschappen van sociale netwerken en naar die van metamusea zijn er veel overeenkomsten. Door deze twee werelden met elkaar te verbinden ontstaan er voor beide groepen mogelijkheden om verder te ontwikkelen. Deze ontwikkelingen en mogelijkheden zijn verder onderzocht in Identiteit 3.0.

View more documents from Erfgoed 2.0.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.