Games & erfgoed: Tate Kids

Alice van Diepen trapt af en geeft al snel het woord aan Mariette Pennarts, Gedeputeerde van de Provincie Utrecht, die aangeeft dat er net een bidboek klaar is ivm. Utrecht 2018; games en erfgoed krijgen daarin een belangrijke plaats. De provincie biedt een stimuleringspremie aan van €2018 voor ontwikkelen van proof op concepts voor Erfgoedgames.

Daarna is het woord aan Sharna Jackson (@sharnajackson)van het Tate Museum. Eerste vragen: Why are Tate plaufyl en de tweede How do we play? Ze laat meteen voorbeelden zien die dat duidelijk maken.
De kids pagina met games bij Tate doet het verreweg het best, zegt Sharna. Magic Tate Ball bijvoorbeeld is een app voor de iPhone. Deze meest populaire app. telde maar liefst 100.000 downloads in de eerste paar maanden. Schudt de app en je krijgt een bijpassend kunstwerk voor de plaats en tijd van de dag.

Ander voorbeeld is Wondermind. Een verzameling spellen met ‘Alice’ in de hoofdrol waar kinderen spelenderwijs best complexe kwesties voorgeschoteld krijgen. In feite is het een science outreach project (kosten: 230.000 euro’s).

Sharna noemt heel terecht ook de failures (want daar leren we veel van). De eerste failure was vooral een geval van inschatting: er kwam veel minder bezoek dan verwacht (gebaseerd op werk dat de ontwikkelaars eerder hadden gemaakt). Ook bleek er een te korte doorlooptijd, die een flinke impact hadden op het ontwikkelproces, de kosten en stresslevel van de betrokkenen.

Belangrijkste les: begin met zelf games spelen, daardoor ga je ze beter begrijpen en kunnen maken. Om te weten welke games zinvol zijn om te maken voor jouw organisatie noemt ze als tips:

1. Ken de verwachtingen en noden van je publiek

2. Ken je brand, je positionering

Verder noemt ze (als belangrijke lessen):

3. Samenwerken, samenwerken, samenwerken

4. Vorm (open) partnerships en samenwerkingsverbanden met ontwikkelaars.

Volgens Sharna ziet de toekomst er als volgt uit: budgetten zijn in toenemende mate een probleem, maar er wordt wel meer verwacht. Zij verwacht dat we meer zullen doen voor minder geld. Ook zullen we erg creatief moeten zijn en vooral ook partnerships vormen. (Er zijn nog steeds bedrijven die je financieel kunnen helpen.) Tate zelf kijkt bijvoorbeeld ook naar crowdfunding, met bijvoorbeeld project kickstarter.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.