Inspiration day – games & erfgoed

Vandaag vindt in Utrecht de Inspiration Day van de Taskforce Innovatie regio Utrecht (TFI) plaats rond het thema ‘games en erfgoed’ (zie ook een eerder bericht hierover op Erfgoed 2.0). De TFI wil het innovatievermogen van bedrijven in de regio Utrecht versterken om zo economische groei te stimuleren. Zij brengen kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven bijeen. Ze zorgen dat zij met elkaar in contact komen, kennis en expertise delen en werken met hen samen. TFI richt zich op de gebieden die door kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven als kansrijk voor innovatie worden gezien. Deze focusgebieden zijn: life science, zorg & medisch, creatieve industrie (design en gaming), duurzaamheid, zakelijke dienstverlening en innovatievraagstukken van het MKB.

TFI heeft Stichting E30 gevraagd gedurende deze dag een liveblog bij te houden op Erfgoed 2.0. In dit eerste bericht geef ik je graag wat meer informatie over de dag.

Na een gezamenlijke lunch opent Alice van Diepen om 12.00 uur de bijeenkomst waarna een aantal sprekers in een plenaire sessie ervaring en inzicht delen met de deelnemers. Hierin speelt Sharna Jackson, die vertelt over ‘games en erfgoed bij het Tate’, een hoofdrol. In haar presentatie zal Sharna Jackson een kijkje geven in hoe bij Tate wordt omgegaan met het toepassen van games en/of game elementen om de collectie inzichtelijk te maken. Speciale aandacht is er voor de toepassingen voor jongere kinderen. Maar ook zal Sharna aandacht besteden aan de business cases en marketingstrategie die ten grondslag ligt aan deze applicaties en met geeft zij tips uit eigen praktijk.

Na het plenaire gedeelte wordt de middag ingevuld met een aantal subsessies. In een eerste ronde wordt door Bon Uijting en Martine Spanjers ingegaan op het Business Model Canvas, waarbij deelnemers van de workshop worden uitgenodigd hun eigen model op te zetten, met uiteraard het oog op gaming.
Synchroon aan deze sessie zullen Theo Meereboer en Simone Stoltz inzicht geven in de crossmediale aanpak bij gaming. De nadruk in deze sessie zal liggen op crossmedia (algemeen), trans-situ bereik, concepting en impact en relevantie.
Tegelijkertijd aan de inhoudelijke sessies vindt per ronde ook een zogenoemde portfoliosessie plaats, waarin sprekers hun organisaties kunnen toelichten. In dit eerste geval door Kars Alfrink, Agnes van Es en Johanneke Minnema.

In de tweede poel van drie sessies spreekt onder andere Aniek Bax van het Universiteitsmuseum. Het Universiteitsmuseum doet op dit moment mee aan de pilot Smart Experience Actuator. Deze pilot – die in samenwerking met de Taskforce Innovatie Utrecht wordt uitgevoerd – richt zich op de verbreding van toepassingsmogelijkheden van games en spelconcepten in de erfgoedsector. Aniek zal hier meer over vertellen. Willempjes Vrins van WeLoveYourWork, een consultancy gespecialiseerd in het begeleiden van trajecten waarin game design en game technologie worden toegepast, leidt deze ronde een sessie onder de noemer ‘goed ondernemerschap’. Sjoerd Wennekes, Sander ter Braak en Jan Willem Huisman zetten hun organisaties centraal in de gelijktijdige portfoliosessie.

Het laatste trio bevat een sessie van Jan Pieter van Seventer, managing director bij Dutch Game Garden getiteld “wie, wat waar in gameland” en een sessie van Anne Vroegop en Frans Hoving die ingaan op  de 2 belangrijkste vragen: Wat is je identiteit en wat is de behoefte van je bezoekers? In hun interactieve sessie, “Wie van de drie, welke instelling heeft het beste game concept te pakken?”, nodigen zij een aantal culturele instellingen uit op het podium en prikkelen de creativiteit van de zaal om te komen tot passende game concepten. In de portfoliosessie van deze ronde zullen  Bruno Felix en Dimme van der Hout vertellen over hun  organisaties. Alice zal tot slot de dag afsluiten met een terugblik.

Op Erfgoed 2.0 zullen Theo Meereboer, David van Toor en Chislaine van Drunen verslagleggen van álle sessies (met mijzelf op eindredactie) en op twitter kunnen we de quotes en belangrijkste uitspraken volgen met de hashtag #utrecht2018. Waarom deze hashtag? In het kader van haar kandidatuur als Culturele hoofdstad van Europa 2018 zet Utrecht in op nieuwe verbindingen tussen games en erfgoed. Twee sterk vertegenwoordigde sectoren in de regio. De Inspiration Day op 2 oktober is tevens een aftrap om richting 2018 concreet vorm te geven aan deze ambitie.

Ook de mensen die geen stoel meer konden bemachtigen in het Paushuis voor deze Inspiration Day wens ik veel plezier met het volgen van de ontwikkelingen.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.