KB is op zoek naar digitale collecties

In opdracht van het ministerie van OCW is de Koninklijke Bibliotheek gestart met een inventarisatie van alle digitale collecties in Nederland (met name boeken, kranten en tijdschriften) bij diverse erfgoedinstellingen. Daar werken we graag aan mee, vandaar dat we de oproep van de KB hier herhalen.

Heeft uw instelling bibliotheekcollecties (met name boeken, kranten of tijdschriften) digitaal beschikbaar? Of heeft u ze digitaal beschreven? Neem dan contact op met de Koninklijke Bibliotheek!

De komende jaren bouwt de Koninklijke Bibliotheek aan een nationale digitale bibliotheek. Daarvoor willen zij alle digitale bibliotheekcollecties (met name boeken, kranten, tijdschriften) aansluiten op een nationale infrastructuur, zodat iedereen alle collecties kan vinden. Maar wie heeft welke collectie? De KB is daarom in opdracht van het ministerie van OCW gestart met een inventarisatie.

Naast het uitvoeren van deze inventarisatie wordt ook onderzocht hoe deze digitale collecties in de toekomst op het landelijke netwerk kunnen worden aangesloten. U kunt daarbij denken aan fulltext ontsluiting via Delpher of metadata aggregatie via Digitale Collectie. Voor iedere aangemelde digitale collectie zal het project een advies uitbrengen over de wijze waarop die aansluiting in de toekomst het best gerealiseerd kan worden.

Geïnteresseerd? Bekijk hieronder de video en doe mee!
Meld uw digitale collectie aan via dit formulier.

Meer informatie vindt u op www.kb.nl/digitalecollecties. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.